Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Δήμος Μακρακώμης
Δημοτική Παράταξη                                         
 Νέα Σελίδα                                    Σπερχειάδα  04-09-2012

                                                                          ΠΡΟΣ 
                                                         Διευθυντές, Συλλόγους Γονέων 
                                                         & Κηδεμόνων
                                                          Γυμνασίων & Λυκείων Σπερχειάδας,
                                                          Μακρακώμης, ΕΠΑΛ Μακρακώμης,
                                                          1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου
                                                          Σπερχειάδας,
                                                          Δημοτικών Σχολείου Μακρακώμης, 
                                                          Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού,
                                                          Τυμφρηστού  Λευκάδας & Καστριού 


                                                                                                     

Θέμα: Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο


     Σας  αποστέλω  ενημερωτικό  έντυπο  προκειμένου να λάβετε γνώση  για την νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με  την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
   Γνωρίζω την υπευθυνότητα που σας διακρίνει αλλά και την ευαισθησία σας για τα παιδιά και  είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψη για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
   Επ’ ευκαιρία της έναρξης της Νέας  Σχολικής  Περιόδου εύχομαι από καρδιάς  στους εκπαιδευτικούς ,στους μαθητές και  στους γονείς,υγεία, επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών  σας.
   Σ’ ότι αφορά την υλοποίηση του αιτήματος που έχει υποβάλλει ο Δήμος  με την υπ’ αριθμ.2328\95 από 31-03-2012 επιστολή  έχω την διαβεβαίωση από υπηρεσιακούς παράγοντες ότι θα ενταχθούμε στο πρόγραμμά τους και έγκαιρα θα ενημερωθούμε για την ακριβή ημερομηνία προσέλευσης  και πραγματοποίησης της σχετικής ημερίδας.
                                                   


                                                                                           Με εξαιρετική τιμή
                                                                                      Ο  Δημοτικός Σύμβουλος      
                                                                                            
                            

                                                                                      Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Αδρανή Υλικά

Δήμος Μακρακώμης                                         Σπερχειάδα  01-09-2012                                                      
Δημοτική Παράταξη                                                         Προς
Νέα Σελίδα                                                        Το Δημοτικό Συμβούλιο


                                                      ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ                   

κ. ΔήμαρχεΠαρήλθε διάστημα (1)ενός  χρόνου από τότε που έθεσα υπ’ όψιν του Δ.Σ  το θέμα της προσωρινής συγκέντρωσης -εναπόθεσης των αδρανών υλικών και πρότεινα να αναλάβετε πρωτοβουλία και μέσω του Τ.Ε.Ε Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας να εκπονήσετε σχετικές μελέτες είτε κατά Τοπικό Διαμέρισμα, είτε κατά Δημοτική Ενότητα.
 Στο ΦΕΚ 1312/24-8-2010,περιλαμβάνεται η υπ'αριθμ.36259/1757/Ε103 κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
’Μέτρα,όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ).
    Στην εν λόγω απόφαση εκτός των άλλων καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, συγκέντρωσης,ο χρόνος παραμονής στους χώρους αυτούς, τα ανταποδοτικά τέλη,η μεταφορά-διαχείριση-διόξεση, η επαναχρησιμοποίηση,η επεξεργασία,η ανάκτηση ενέργειας  καθώς και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών (Α.Ε.Κ.Κ).
   Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ). Μέχρι  1/1/2012  το 30% συνολικού βάρους των παραγόμενων πρέπει να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, μέχρι 1/1/2015 το 50%, και μέχρι 1/1/2020 το 70% του συνολικού βάρους των παραγόμενων στην χώρα.
   Παρακαλώ θα ήθελα να ενημερωθώ αν έχουν γίνει ενέργειες και σε πιο στάδιο βρίσκονται διότι,η άναρχη απόρριψη των αδρανών υλικών επιβαρύνει το περιβάλλον,αλλάζει το ανάγλυφο της φύσης,θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια υγεία και επιπλέον όσα τοποθετούνται σε χειμάρρους, η ποταμούς  συμβάλουν  στην αλλαγή της φυσικής ροής των βρόχινων υδάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των οικισμών, των ποιμνιοστασίων, ακόμη και των καλλιεργειών σε περίπτωση κατά την οποία εκδηλωθούν ακραία καιρικά  φαινόμενα.

                                                          
                                                                                                Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                                Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς   


Κτηνοτροφικά ΠΆΡΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                  Σπερχειάδα 01-09-2012
Δημοτική Παράταξη 
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ


   Είναι γνωστό πλέον ότι όχι μόνο διανεμήθηκαν τα κτήματα αλλά δόθηκαν και τίτλοι στους ιδιοκτή τες μετά τον  Αναγκαστικό Αναδασμό  που πραγματοποιήθηκε Δυτικό τμήμα της Βίστριζας με πρωτο βουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα προβλεπόμενα από την μελέτη έργα και επιπλέ ον δεν λήφθηκε μέριμνα με ευθύνη κυρίως του τ. Δήμου Σπερχειάδας για την δημιουργία κτηνοτροφι κων πάρκων καίτοι είχαν την δυνατότητα αυτή.
   Το θέμα είχα θίξει κατ’ επανάληψη κατά την περίοδο 2006- 2010 εις ώτα μη ακουόντων παίρνοντας συνεχώς υποσχέσεις που ποτέ δεν τηρήθηκαν με το πρόσχημα ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. 
   Τον Μάρτιο 2012 επανήλθα και κατέθεσα στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  το σχετικό ΦΕΚ 52, Τεύχος Α΄,12-3-2012’’ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκατα στάσεις και άλλες διατάξεις’’ .
  Στο άρθρο 1 παρ. 2 γίνεται αναφορά για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αφ’ ενός να λυθούν χρόνια προβλήματα και αιτήματα των κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφων για την δημιουργία μόνιμου χώρου εγκατάστασης των ποιμνιοστασίων, αφ’ετέρου να μειωθούν οι δαπάνες του Δήμου για παροχή νερού,ηλεκτροδότησης και πρόσβασης (διάνοιξη, συντήρηση δρό       μων) και επιπλέον να εκμεταλλευθεί τα απορρίμματα.
   Στο άρθρο 1 παρ.2 γίνεται αναφορά για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων (εκεί εντάσσονται και τα ποιμνιοστάσια  που έχουν κατασκευασθεί δυτικά του γηπέδου Καλλιθέας και όχι μόνο).
   Στο άρθρο 13 παρ.5γ αναφέρει ότι κτηνοτροφικές κ.α εγκαταστάσεις που λειτουργούν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας συνεχίζουν την λειτουρ γία τους για μια 3ετία ακόμη .
Στον  παρόντα νόμο αναφέρονται οι όροι και οι προυποθέσεις για την χορήγηση από το Δασαρχείο άδειας λειτουργίας.
 Η Πολιτική του Δήμου και στον τομέα αυτό ήταν και είναι η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος για την ικανοποίηση αποσπασματικά των φίλων και την υφαρπαγή της ψήφου  των ,καίτοι είναι χρέος μας να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και όχι να συνεxίζουμε την μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική που θέλει τον πολίτη υποτελή και εξαρτώμενο από τους κατ' έπάγγελμα πολιτικάντηδες.
  Αυτές οι πολιτικές έφεραν την χώρα σ΄αυτή τη πρωτοφανή κρίση αξιών και τη οικονομική δυσχέ   
ρεια και δυσπραγία, επιβίωσαν και πλούτισαν με αθέμιτο τρόπο οι επαγγελματίες της πολιτικής και καλείται σήμερα ο ΛΑΟΣ να πληρώσει τον λογαριασμό και τις μέχρι σήμερα επιλογές του.
    Για να τελειώνει η ομηρία  των κατ’επάγγελμα κτηνοτρόφων όπου έχει γίνει οριοθέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών και έχει προσδιορισθεί η χρήση της γης, πρέπει άμεσα να εξετασθεί η δυνατότητα και οι προυποθέσεις διάθεσης δημοτικής γης ,για  την δημιουργία Κτηνοτροφικών  Πάρκων ανά Τοπικό Διαμέρισμα, αφ’ένός μεν να μειωθεί το κόστος των προαναφερμένων δικτύων που επιβαρύνει το σύνολο των δημοτών,αφ’έτέρου δε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διαχειρισθούμε τα απόβλητα.                                                                                       Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                     
                                                                                    Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς                                                                                                   

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Τηλεϊατρική

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                             Σπερχειάδα  07-11-2012
Δημοτική Παράταξη                                                 ΠΡΟΣ
Νέα Σελίδα                                                       Τους Αγροτικούς Γιατρούς
                                                                           Δ.Κ Σπερχειάδας, Τ.Κ Γαρδικίου,
                                                                           Τ.Κ Τυμφρηστού, Τ.Κ ΜαρμάρωνΚυρία, κύριοι


  Σας γνωρίζω ότι ο Δήμος μας ανήκει στο Eθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας και πρόσφατα μετά από εισήγησή μου ομόφωνα αποφάσισε να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ( επισυνάπτω την από  01-11-2012 εισήγησή μου και την από 22-08-2012 του Δικτύου}.
  Τα δημοσιονομικά της χώρας ,αλλά και το πενιχρά πλέον έσοδα της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων του Δήμου Μακρακώμης δεν  παρέχουν την δυνατότητα για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χωρίς οι ασφαλισμένοι να υποβάλλονται σε περαιτέρω δαπάνες μετακίνησης  για εξετάσεις αίματος, σπιρομέτρησης, ηλεκτροκαρδιογραφημάτων κ.λ.π.) ,αλλά ούτε και εσείς έχετε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που διαθέτει δωρεάν  η VODAFONE για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
  Δύνασθε εναλλάξ να κάνετε χρήση του εξοπλισμού, έτσι ώστε να προβαίνετε στη διαδικασία λήψης εξετάσεων ή δυνατόν από μεγαλύτερο αριθμό Δημοτών..
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του Δικτύου κ. Φοινίτση στο τηλ. 213-2031934.                                                                                Με εκτίμηση
                                                                                       
                                                                     Ο Δημοτικός Σύμβουλος
  

                                                                      Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς 

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Παρέμβαση

Δήμος Μακρακώμης                      Σπερχειάδα  01-08 2012
Δημοτική Παράταξη                                        Προς
Νέα Σελίδα                                     Προέδρους & Τοπικούς
                                                        Συμβούλους , Δ.Σ  Εκπολιτιστικών                    
                                                        Συλλόγων, Εστιών, Αδελφοτήτων,
                                                        Υποψηφίους Δημοτικούς& 
                                                         Τοπικούς Συμβούλους
                                                                           

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Σπερχειάδα Πολιτιστική Πρωτεύουσα των Νέων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                           Σπερχειάδα 30/3/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                        Προς
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ                                                                              
                                                                    Την Επιτροπή Τουριστικής  Aνάπτυξης

                                                                                                                                                                  
                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ
  Σε μια περίοδο που καταρέουν τα πάντα γύρω μας ,που το εγγύς μέλλον κατά τους ειδήμονες και ειδικούς είναι δυσοίωνο και το απώτερο ζοφερό .Σε μια περίοδο που οι πολιτικές επιλογές  κάποιων διχάζουν την τοπική κοινωνία και οι επιλογές στην κεντρική πολιτική σκηνή οδηγούν τον λαό σε ένδεια και απαξίωση, σε ταπείνωση και εξάρτηση ας δώσουμε την δική μας απάντηση μέσω του πολιτισμού.
  Ας δώσουμε την δυνατότητα στις νέες και τους νέους της Στερεάς Ελλάδας να αποκτήσουν περιφερειακή συνείδηση γνωρίζοντας την ιστορία ,τα ήθη ,τα έθιμα ,τις παραδόσεις ,τις δοξασίες. Ας δώσουμε την δυνατότητα να εκφρασθούν, να δημιουργήσουν ,να ανταλλάξουν απόψεις για το χθες ,το σήμερα, το αύριο,ειδικά για το αύριο που τους ανήκει να θέσουν τις προϋποθέσεις με βάση τις διαχρονικές μας αξίες, να ανοίξουν ορίζοντες και με ομόνοια και συλλογικότητα να το κατακτήσουν.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ να ανακηρυχθεί το 2013 η Σπερχειάδα Πολιτιστική Πρωτεύουσα των Νέων της Στερεάς Ελλάδας και να διοργανωθούν εκδηλώσεις με πρωτοβουλία των νέων σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Μακρακώμης .
  Σε περίπτωση κατά την οποία το θέμα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης θα το αναπτύξω και εκεί να προτείνουμε μια ευέλικτη επιτροπή για την υψηλή εποπτεία του εγχειρήματος και τον συντονισμό όλων των εκδηλώσεων.
   Το κόστος θα επιμερισθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ,ο Δήμος και  χορηγοί που θα προκύψουν π.χ δωρεάν κάλυψη και προβολή από τα Μ.Μ.Ε ,μικρότερο κόστος σίτισης και διαμονής κ.λ.π.                                                                                                  Ο Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                                                  Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Μείωση Αντικειμενικών Αξιών.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                         
Δημοτική Πράταξη
 Νέα Σελίδα                                                                 Σπερχειάδα 30-03-2012

                                                                                      Προς
                                                                                      Τον Πρόεδρο Δ.Σ
                                                                                       κ. ΦΑΡΡΗ Αθανάσιο   
                                                                                       Για το Δημ. Συμβούλιο


                                                           ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                
                         
                                                  
Θέμα: Μείωση Αντικειμενικών Αξιών.
     
ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Α. Η πολιτεία με αποκλειστικό σκοπό να εισπράττει φόρους από κάθε είδους μεταβιβάσεις των ακινήτων  αγοραπωλησίες , κληρονομιές , γονικές παροχές κ.α με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41ατου Ν.1249/1982 και 14 του Ν.1473/1984 από 1/1/2011  καθόρισε τιμές εκκίνησης και συντελεστές που αυξομειώνονται και προσδιορίζουν την φορολογητέα αξία των ακινήτων.
  Έχοντας υπό όψη:
 1) τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής ,όπως οι συνθήκες περιβάλλοντος και θέας ,εξυπηρέτηση υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π), εμπορικότητα δρόμων πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).
 2) Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα ,κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π) πρόσοψη(σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π) , όροφος, επιφάνεια παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα πυρκαγιά απαλλοτρίωση κ.λ.π), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π).
Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του ,που αποδεικνύεται από τον τίτλο κτήσης η την οικοδομική άδεια.
 Με  απόφαση του, ο Υπουργός Οικονομικών, επέκτεινε τις παραπάνω διατάξεις για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός 4.489 οικισμών μεταξύ των άλλων νομών της χώρας και στην Φθιώτιδα από 1/1/2011.
 Στο νόμο αναφέρεται ότι κάθε 2ετια θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.  
Β. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού στις 13-02-2012 απαντώντας  σε ερώτησή μου ‘’από που αντλεί ο Δήμος στοιχεία  για τα τετραγωνικά μέτρα των φωτιζόμενων επιφανειών’’ ο υπεύθυνος της Οικονομικής Υπηρεσίας μου απάντησε ότι ‘’είναι κατά δήλωση των ιδιοκτητών των ακινήτων’’.  
  Στο άρθρο 261, παράγραφο 3 του Ν.3852/2011 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης αναφέρει ότι οι Δήμοι δύνανται να ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία και το εισόδημα των υπόχρεων εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας.
 Γ. Στο  άρθρο 259 του ανωτέρου νόμου προβλέπονται Κ.Α.Π (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων) οι οποίοι προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προυπολογισμού.
α) το φόρο εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
 β) το φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
 γ) το φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.
  Στο άρθρο 260 του ιδίου Νόμου στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι:‘’ για την έκδοση των αποφάσεων που αφορά των καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 του Υπουργού Οικονομικών και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ,στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.

 ΠΡΟΤΑΣΗ
 Προτείνω να συσταθεί άμεσα επιτροπή από τεχνοκράτες οι οποίοι θα συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση της Δυτικής Φθιώτιδας έλλειψη υποδομών,απομόνωση, υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προιόντων,ανεργία κ.α) την οικονομική δυσπραγία των δημοτών και τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών τόσο στην ανάπτυξη της περιοχής,όσο και στην μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
 Τα στοιχεία αυτά να παρουσιασθούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας ,του τύπου, κοινωνικών φορέων κ.λ.π  και να διαβιβασθούν σε όλα τα κόμματα και τις κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να ασκηθεί πολιτική πίεση ώστε να μειωθούν οι τιμές και οι  συντελεστές προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών και να ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, κληρονομίας κ.λ.π.
 Σε περίπτωση που συναντήσουμε την αδιαλλαξία των υπευθύνων να επιλέξουμε διάφορες μορφές αγώνα μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός.
 Ο πολίτης μας εξέλεξε για να προτείνουμε, να διεκδικούμε, να παράγουμε πολιτική, να πρωταγωνιστούμε, να αντιστεκόμασθε, να μην συρόμασθε από πολιτικές όταν θίγονται τα συμφέροντά του και αυτό σας καλώ να κάνουμε και επί του προκειμένου.
 Στόχος μας η βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α να είναι μέσω της εκμετάλευσης των φυσικών πόρων και των άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η κάθε περιοχή.

                                
  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς


Γιορτή Εθνικής Αντίστασης

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΏΜΗΣ                                    Σπερχειάδα 30/03/2012
Δημοτική Παράταξη                                                             Προς
Νέα Σελίδα                                                             Επιτροπή Τουριστικής  Ανάπτυξης

                                                                                            
                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 4ον :

    Όπως αναφέρει στο βιβλίο του με τίτλο ΕΝ ΓΑΡΔΙΚΙΩ ΟΜΙΛΑΙΩΝ ο Ιωάννης Β. Αναγνωστόπουλος που εκδόθηκε το 2012 στο κεφάλαιο Γερμανική κατοχή 1941-1944 στην σελίδα 75-79 τις οποίες επισυνάπτω.
    Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Λευτέρης Κουρέλης στο βιβλιο του ΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ ΚΑΙ   Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛ.48 ‘’ ο Άρης και ο Ζέρβας , με τις ομάδες τους έφτασαν στο Γαρδίκι το απόγευμα της 20ης Νοεμβρίου 1942.
  Ρίγη ενθουσιασμού και πατριωτικής έξαρσης προκάλεσε στους χωριανούς μας η εμφάνιση του μικρού εκείνου στρατού της ελεύθερης και επαναστατημένης Ελλάδας,καθώς παρήλαυνε με τις σημαίες υψωμένες, στον κεντρικό δρόμο του χωριού και υπό τον ρυθμικό ήχο της σάλπιγγας.               
   Σε λίγα λεπτά, όλο το χωριό, άνδρες, γυναίκες,παιδιά,μικροί-μεγάλοι μαζεύτηκαν στην πλατεία Σταυρού και δακρυσμένοι από συγκίνηση αγκάλιαζαν τους σταυραιτούς αντάρτες. Τους παρέθεσαν πλούσιο γεύμα,εκφωνήθηκαν λόγοι,ηγέρθηκαν προπόσεις και ακολούθησε γλέντι με χορούς και τραγούδια που κράτησαν ως την νύχτα .Χωρίς να πουν τίποτα σε κανένα, οι αντάρτες έφυγαν την νύχτα και όπως μάθαμε την άλλη μέρα τράβηξαν για το Μαυρολιθάρι.’’
  Για το ίδιο θέμα στο περιοδικό της Εθνικής Αντίστασης τεύχος 25 σελ.40 ο Γιάννης Μαρκάκης, ο οποίος δεν είναι Γαρδικιώτης αλλά ήταν εκεί την την ημέρα εκείνη γράφει.Στο Γαρδίκι κάναμε μεγάλο γλέντι, Ομόνοια το λέγαμε το Γαρδίκι Ομιλαίων Φθιώτιδος. Μπροστά χόρεψαν οι αρχηγοί και οι Άγγλοι.Μετά το χορό έγιναν οι ομιλίες. Πρώτος μίλησε ο ΚΡΙΣ(Βαγγέλης) και είπε. ‘’Αγαπητοί  Έλληνες εμείς πάντα αγαπούσαμε την Ελλάδα. Τότε στο Μεσολόγγι ο Λόρδος Μπάυρον...Τώρα εμείς θα σας βοηθήσουμε να διώξετε τους Γερμανούς κ.λ.π.’’ Μετά το λόγο πήρε ο Άρης , ο οποίος είπε’’ εμείς θα τα ξαναπούμε πατριώτες...’’
   Για την αλήθεια των παραπάνω  αναφερομένων υπάρχει και σχετική φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και έκανε το γύρω του κόσμου. Σχετική αναφορά γίνεται και στο βιβλίο του συμπολίτη μας Βασιλείου Κανέλλου με τον τίτλο «Ο Γουλινάς και τα χωριά του», σελ. 146.       .
    Ο Δήμος οφείλει να προβάλλει την νεότερη ιστορία του, να καθιερώσει εκδηλώσεις   που θα εκθειάζουν την ΟΜΟΝΟΙΑ και τα επιτεύγματα των ΕΛΛΗΝΩΝ χάρη σε αυτή.
 Στο Γαρδίκι επήλθε ομόνοια ,συμφιλίωση \των ΑΝΤΑΡΤΩΝ και το αποτέλεσμα ήταν η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου με την συμμετοχή και των  Άγγλων σαμποτέρ.                                                                                            Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                         

                                                                                            Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς            

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Διαχείρηση υδάτινων πόρων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                      Σπερχειάδα  5 Μαρτίου 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                          Προς                                  
  ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο
           

                                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ

\

  Θέμα: «Διαχείριση - Αξιοποίηση υδάτινων πόρων ΚΛΩΝΙΟΥ»

  Σας γνωρίζω ότι μετά την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης από τα Καλλιγάδια έως και την δεξαμενή η κοινότητα και οι  οικισμοί υδροδοτούνται  από τις πηγές του Πύργου Υπάτης και δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα σε ότι αφορά την επάρκεια πόσιμου νερού.
1. Η υδροδότηση από τις αρχές του 1960 γίνονταν από τις πηγές στις τοποθεσίες  Γκιόκα, Πέτρας και Λεπτοκαρυάς  το οποίο πρόσφατα αναλύθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και κρίθηκε ακατάλληλο για πόση.
 Προτείνω να διατεθεί αποκλειστικά για την άρδευση των κήπων των κατοίκων του κυρίως χωριού μέσω της κατασκευής δικτύου (από παλαιά δεξαμενή προς ανατολικό και δυτικό τμήμα).
2. Επίσης σ’ ότι ότι αφορά την αξιοποίηση των εκτός αναδασμού γεωτρήσεων προτείνω:
α) την κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης από την την ιδιοκτησία του Κων/νου Δημητρίου έως την περιοχή ΤΑΓΜΑ η γεώτρηση έχει διανοιχθεί στην ιδιοκτησία του Κων/νου Ν. Δημητρίου στην ομώνυμη τοποθεσία και λειτουργεί πάνω από  (15) έτη και έχει επάρκεια νερού να καλύψει όλες τις ανάγκες.
     β) την αξιοποίηση της γεώτρησης στην θέση ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ για την άρδευση των  κτημάτων  της  ευρύτερης  άνυδρης περιοχής.
γ) την επέκταση του δικτύου άρδευσης από τον οικισμό ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ για την κάλυψη των αναγκών  των κατοίκων στην περιοχή ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ.
  Η υλοποίηση της πρότασης θα συμβάλλει αποφασιστικά στην Αγροτική Ανάπτυξη καθώς  θα μειώσει το κόστος  παραγωγής, θα αυξήσει την αξία της γης, θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα στον οποίο στηρίζεται η τοπική οικονομία .
 Ας είναι η απαρχή για συνολική αντιμετώπιση της διαχείρησης των υδάτινων πόρων όλης της περιοχής του Νέου Καλλικράτειου Δήμου Μακρακώμης με υπέρτατο στόχο την κατασκευή υπέργειου φράγματος στην ΒΙΣΤΡΙΖΑ ή πολλών μικρότερων σε όλη την Δυτική Φθιώτιδα και την δημιουργία υδρολογικού πάρκου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς
  

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

’ Κατασκευή Σκοπευτηρίου στην Λευκάδα’’


                                                                                    
Δήμος Μακρακώμης                                       Σπερχειάδα 01-03- 2012                                           
Δημοτική Παράταξη                                                              
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ                                                             Προς 
                                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο
                                                                         Μακρακώμης 

                                                                                                                                                               
                                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ


         Θέμα :΄’ Κατασκευή    Σκοπευτηρίου στην Τοπική Κοινότητα   Λευκάδας’’      

ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Το 1993 εισηγήθηκα  και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Απανταχού Κλωνιωτών Φθιώτιδας ‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’αποφάσισε   ομόφωνα την σύσταση και λειτουργία του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου’’ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ’’υπό την αιγίδα του υφιστάμενου φορέα.                                                                                                      
 Το 1994 είχαν συγκεντρωθεί  οι απαραίτητες υπογραφές από χωριανούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
 να ασχοληθούν  με το άθλημα της σκόπευσης  και  της τοξοβολίας και βρισκόμασταν στο στάδιο κατάθεσης και έγκρισης του καταστατικού από το Πρωτοδικείο.
  Η 4ετής οικειοθελής και  για ανυπέρβλητους λόγους απομάκρυνση μου από κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου ήταν και η απαρχή να ατονίσει η λειτουργία του και να μην υλοποιηθεί  η απόφαση της Γεν.Συνέλευσης.
 Το 1998 μετά  από απαίτηση του συνόλου των μελών επαναδραστηριοποιήθηκα το Δ.Σ στελεχώθηκε και από άλλους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ χωριανούς απέκτησε κύρος, αίγλη και επανήλθε δυναμικά για να συνεχίσει την ανιδειοτελή προσφορά του.  
  Συνεργαστήκαμε με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σπερχειάδας ο οποίος μας φιλοξενεί μέχρι και σήμερα στα γραφεία του ,καταθέσαμε και εγκρίθηκε το καταστατικό από το Πρωτοδικείο.            
  Εγγράψαμε 63 νέα μέλη και εκδόσαμε 36 ταυτότητες αθλητών για σκόπευση και τοξοβολία μέσω της Ελληνικής Σκοπευτικής Ομοσπονδίας .
 Εξελέγη Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υπέβαλε αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπερχειάδας για παραχώρηση δημοτικής έκτασης  πλησίον της έδρας του Δήμου αφ’ενός μεν να διευκολύνονται οι νεαροί αθλητές στις μετακινήσεις τους, αφ’ ετέρου δε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά τυχόν ατυχήματα.
 Η δημοτική αρχή αρνήθηκε την παραχώρηση έκτασης  και ενέκρινε την κατασκευή σκοπευτηρίου στο Δ.Δ Λευκάδας σε έκταση 27 στρεμάτων. 
 Άμεση και καθολική ήταν η αντίδραση του Κυνηγετικού  Συλλόγου Σπερχειάδος ,της Ελληνικής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, των αθλητών, του Εμπορικού Σύλλογου , όλων των φορέων της Σπερχειάδας και φυσικά του  Συλλόγου των Κλωνιωτών που είχε επωμισθεί το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας του Α.ΣΚ.Ο. γιατί :α)Δεν πληρούσε τις προυποθέσεις για την εκγύμναση των νεαρών αθλητών στο Αεροβόλο που είναι το πρώτο στάδιο στην σκόπευση και β) δεν είχε τις απαραίτητες διαστάσεις για την τέλεση των αθλημάτων (ακτίνα 200 μέτρων ) ως εκ τούτου έκταση 40 στρεμάτων.
 Αναζητήσαμε τον πλησιέστερο στην έδρα χώρο νοτιοδυτικά  και σε απόσταση 300 μέτρων από το γήπεδο ποδοσφαίρου και με τα πενιχρά έσοδα του Συλλόγου Κλωνιωτών διαπραγματευθήκαμε  την αγορά του ,παράλληλα αναθέσαμε την εκπόνηση προμελέτης στον κ.ΘωμάΔημουλά τοπόγραφο μηχανικό.
 Το κόστος του έργου σε τιμές του 2004 ανέρχεται στο ποσό των 568.447,00 ευρώ.
 Η  κείμενη νομοθεσία δεν επέτρεπε  και δεν επιτρέπει στην Πολιτεία την χρηματοδότηση των Αθλητικών Συλλόγων για την κατασκευή υποδομών και η Δημοτική αρχή είχε πάρει τις αποφάσεις της.
 Με την ανάληψη των καθηκόντων ως Αντιδήμαρχος ,συνεπής στην υλοποίηση του στόχου για κατασκευή σκοπευτηρίου και έχοντας την συμπαράσταση συνδικαλιστών του ΥΠ.Πολιτισμού ,του  φίλου και συμπατριώτη Νικου Δανιήλ από το Παλαιοχώρι, του τ. Γενικού Δ\ντή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κ. Θωμά Στάμου και του εκλεκτού συμπατριώτη  Μάριου Τσάκα, Δ\ντή Γραφείου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, στις 31-08-2007  εντάχθηκε το έργο με ονομασία ,ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2005ΣΕΟ1600024,με ολικό προυπολογισμό 500.000,00 ευρώ και πίστωση για το 2007 ποσό 35.000,00 ευρώ.
΄Ομως υπήρχε και υπάρχει εκκρεμότητα με τις διαστάσεις του γηπέδου κ.α λεπτομέρειες που είχαμε επισημάνει ευθύς εξ΄αρχής και μετέπειτα επεσήμαναν οι επιτροπές που πραγματοποίησαν αυτοψία τοσο το 2005 όσο και το 2007 παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής  Αρχής.
  Το 2009 αντικαταστάθηκα από Αντιδήμαρχος και ένα χρόνο εκτός των προαναφερομένων προβλημάτων,είχε προστεθεί και η λήξη του χρόνου ισχύος της περιβαλλοντικής μελέτης.
  Το 2010 μου ανατέθηκαν εκ νέου καθήκοντα   Αντιδημάρχου και μέσα σε (5) μήνες καταφέραμε να μας παραχωρηθεί επιπλέον των (27) στρεμμάτων δημόσια δασική γη (7) στρεμμάτων στις 6/7/2010 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να εγκριθούν  οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο της έκτασης.
 Τέλος Ιουνίου 2010 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει εντολή και για όσα έργα δεν είχαν δημοπρατηθεί να διαγραφούν όλες οι εγγεγραμένες πιστώσεις και ως εκ τούτου και την πίστωση που αφορούσε το Σκοπευτήριο.
 Την σπουδαιότητα του έργου την έχω διατυπώσει εγγράφως και προφορικώς πολλές φορές και δεν θα εγκαταλείψω την προσπάθεια έως  ότου πείσω και τους συναδέλφους της παρούσας Δημοτικής Αρχής ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην εκτέλεση του.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  Να εκπονηθεί άμεσα ολοκληρωμένη μελέτη κατασκευής σκοπευτηρίου για όλα τα είδη σκόπευσης (πιστολίου, αεροβόλου, καραμπίνας)  και τοξοβολίας στην τοπική κοινότητα Λευκάδας σύμφωνα με την υφιστάμενη προμελέτη του Α.ΣΚ.Ο  ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ και να υλοποιηθούν από πλευράς  Δήμου  όλες  οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο από 21/11/07 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς το Δήμο Σπερχειάδας, ώστε να είμαστε έτοιμοι ή να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ή να κατασκευαστεί με δαπάνες του Δήμου.
                                                                                      Ο Δημοτικός Σύμβουλος                                                                                       Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς