Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Έκθεση Αρχαιολογικής Συλλογής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σπερχειάδα 23.10.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                Αριθ. Πρωτ. 8523
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ  
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202
                                                               Προς
                                                              Την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών &  
                                                               Κλασσικών Αρχαιοτήτων
                                                              Δ/ντρια
                                                              κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία - Φωτεινή
                                                              Κάστρο Λαμίας
                                                              35100 - ΛΑΜΙΑ
                                                 ΚΟΙΝ:   24η  Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
                                                              κ. Γεωργιο Κακαβά
                                                              ΌΘωνος 75
                                                              35100- ΛΑΜΙΑ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
    

ΘΕΜΑ: «Δωρεά παραχώρηση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
                      Σπερχειάδας»

Με την υπ’ αρίθμ. 41/2008  απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σπερχειάδας σας παραχώρησε το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σπερχειάδας.
Κατά την επίσκεψή μας εκεί στις αρχές Οκτωβρίου παρουσία του υπαλλήλου σας κ. Τσέλου Δημητρίου διαπιστώσαμε ότι α) ο εν λόγω χώρος αποτελεί χώρο αποθήκευσης οστράκων προερχόμενα από ανασκαφές αρμοδιότητας σας από όλο το Νομό Φθιώτιδας που έχουν τοποθετηθεί σε ράφια ΝΤΕΞΙΟΝ εντός πλαστικών κιβωτίων και β) υφίσταται συλλογή ψηφιδωτών (ρωμαϊκών, βυζαντινών κ.α) συντηρημένων και τοποθετημένων σε στατό.
Στους στόχους της Δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση του τόσο καλαίσθητου κτιρίου της βιβλιοθήκης σε εκθεσιακό χώρο των ευρημάτων της περιοχής (αρχαίων, βυζαντινών ή νεότερων) και η λειτουργία του σε καθημερινή βάση έτσι ώστε  και  επισκεψιμότητα να υπάρχει και το κτίριο να συντηρείται από την φθορά του χρόνου.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε α) αν θα κινήσετε διαδικασίες σύστασης Αρχαιολογικής Συλλογής στην έδρα μας, β) αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς επίσης αν βρίσκεστε σε συνεννόηση με την 24η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τα συντηρημένα ψηφιδωτά αρμοδιότητας της και γ) αν προτίθεσθε να  εντάξετε στο ΕΣΠΑ δραστηριότητες σχετικές με την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας όπως ανασκαφές κ.α


Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σπερχειάδα 23.10.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δήμος Σπερχειάδος
Ταχ.Δ/νση Σπερχειάδα- Φθιώτιδας
Ταχ.Κωδικας 35003                                                                                                        
                                 Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                                Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                                FAX:  22363  50202

                                                                                                                  Προς
                                                                                         Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                         Προέδρους & Συμβούλους Τ.Δ
                                                                                         Συλλόγους και Φορείς του ΔήμουΑγαπητοί Συνάδελφοι

Από αναλήψεως των καθηκόντων μας μέσα στους στόχους που θέσαμε ήταν και η επίλυση προβλημάτων που σε καθημερινή βάση απασχολούν τον πολίτη.
Ένα ζήτημα ήταν και παραμένει η βελτίωση τόσο των υποδομών (κτίρια και μέσα) όσο και η παροχή των υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας. Όμως ενέσκυψε θέμα σχετικό με το ωράριο λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας καθώς και με την ανανέωση της σύμβασης του Αγροτικού Ιατρού του Τ.Δ Μαρμάρων.
Για την ανανέωση της σύμβασης και μάλιστα ενόψει της  θερινής περιόδου από τον Απρίλιο μήνα πραγματοποιήσαμε έγγραφη παρέμβαση.    
Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων στο Δημόσιο τομέα είναι για την χειμερινή περίοδο 07:30 – 15:00 και για την θερινή 07:00 – 14:30 η τήρηση του και εφαρμογή του επαφίεται στους εργαζόμενους και στην Διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ο αριθμός των γιατρών και των εργαζομένων (βοηθητικού προσωπικού) ο εξοπλισμός και η κτιριακή υποδομή (οχήματα, μηχανήματα κ.α) προσδιορίζονται από την σχετική νομοθεσία και για την εξασφάλιση τους μεριμνά η Διοίκηση.  
Η λειτουργία (εξέταση και η συνταγογράφηση) είναι θέματα για τα οποία η Διοίκηση έχει στείλει εγκύκλιο στους γιατρούς και αυτή εφαρμόζουν.
Ήδη το Περιφερειακό Ιατρείο αποπερατώνεται, (το κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος) και πιστεύουμε σύντομα να  ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέσα από τους αρμόδιους φορείς Υγείας.
Σας αποστέλλω και την έγγραφη παρέμβαση υπ’ αριθμ. 8190/8-10-08 για την λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας και παρακαλώ να ενημερώσετε τους συμπολίτες ότι για την λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων αποκλειστική ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτά ( ωράριο λειτουργίας, εξέταση, συνταγογράφηση, επίσκεψη στα χωριά, επίσκεψη κατ’ οίκον κ.λ.π).
Εμείς ως Δημοτική Αρχή απαιτούμε σεβασμό στους πολίτες, καλύτερες υπηρεσίες υγείας και θέλουμε  συνεργασία με τους εργαζόμενους στα Αγροτικά μας Ιατρεία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε να παρεμβαίνουμε όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

           


Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Γεν Νοσοκομείο Λαμίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 08.10.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                Αριθ. Πρωτ: 8190 
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202

                                                                                  Προς

                                                                   1) Το Δ.Σ Γενικό Νοσοκομείο              
                                                                       Λαμίας
                                                                       35100-ΛΑΜΙΑ
                                                                  2) Κέντρο Υγείας Μακρακώμης
                                                                       κ. Καραναστάση Ιωάννη
                                                                       35011-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ


ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας»

Σας γνωρίζω ότι το σύνολο των συμπολιτών μας της 3ης ηλικίας δεν διαθέτουν ίδιον μεταφορικό μέσο και μετακινούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας.
Τα Δρομολόγια που εκτελούνται από και προς τα Τ.Δ του ορεινού όγκου δεν είναι καθημερινά αλλά μια φορά την εβδομάδα τους χειμερινούς μήνες και δυο (2) φορές τους θερινούς μήνες.
Επιπλέον τα ορεινά Τοπικά Διαμερίσματα δεν συνδέονται συγκοινωνιακά με τα Αγροτικά Ιατρεία Μαρμάρων και Γαρδικίου έτσι αναγκάζονται οι κάτοικοι να προσέρχονται για ιατρική εξέταση και για συνταγογράφηση στο Αγροτικό Ιατρείο Σπερχειάδας.
Τα Δρομολόγια για τα Τ.Δ από Λευκάδα έως και την Μεσοποταμία είναι σε καθημερινή βάση και το πρώτο Δρομολόγιο από την Μεσοποταμία έχει άφιξη στην Σπερχειάδα στις 06:50 ώρα και από Λευκάδα 07:00 ώρα.
Όσοι συνάνθρωποι μας προσέρχονται στην έδρα του Δήμου για τον ανωτέρω σκοπό υπόβάλλονται σε δοκιμασία, περιμένουν καρτερικά κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες  την έναρξη λειτουργίας του έξω από το κτίριο η οποία πραγματοποιείται μετά την 08:30 ώρα σε καθημερινή βάση.
 Στο πρόσφατο παρελθόν αρκετοί έχουν προβεί και σε έγγραφες αναφορές αλλά δεν έχει ληφθεί μέριμνα μέχρι σήμερα ώστε το ωράριο λειτουργίας να ξεκινά την 07:00 ώρα. Είναι έντονη η δυσφορία τους και η αγανάκτησή τους για τον τρόπο αντιμετώπισης από την πολιτεία.
Παρακαλώ όπως λάβετε γνώση, και  να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η έναρξη λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου να πραγματοποιείτε την 07:00 ώρα για να μειώνεται στο ελάχιστο η δοκιμασία των συμπολιτών μας.         Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
                                       


                                                                Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς