Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα Τράπεζα Αίματος

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                      Σπερχειάδα 23-09 2011                                       
Δημοτική Παρατάξη                                                 Προς                                   
 Νέα Σελίδα                                             Το  Δημοτικό Συμβούλιο


                                                 ΕΙΣΗΓΗΣΗ


   ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως αντιδήμαρχος το 2007, με απώτερο σκοπό την    κατοχύρωση και διασφάλιση του αιμοδότη μέλους της Τράπεζας Αίματος του Δήμου,  συνέταξα και      κατέθεσα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο καταστατικό λειτουργίας.  Μέχρι τότε η διαχείριση    του αίματος γίνονταν από μονοπρόσωπο όργανο.
   Η όχι χρηστή και συνετή διαχείριση του αποθεματικού της τράπεζας, δημιούργησε εντάσεις και                ενστάσεις και τέλος απαξίωση, ίσως του πιο σημαντικού κοινωνικού φορέα και της πιο θεάρεστης          πράξης κοινωνικής αλληλεγγύης, συμπαράστασης και προσφορά ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Στα άρθρα του προβλέπεται α) πενταμελής διοίκηση που ορίζεται από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η διάρκεια της θητείας αυτής  β) καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αιμοδοτών αλλά και ο τρόπος χορήγησης του αίματος και γ)άλλες λεπτομέρειες που ρυθμίζουν την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου.
    ΠΡΟΤΕΙΝΩ:α) την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να γίνει μια τράπεζα που θα καλύπτει της         ανάγκες όλων των πολιτών του Νέου Δήμου Μακρακώμης και να  συμπεριληφθούν σε αυτή οι              εθελοντές αιμοδότες όλων των Ο.Τ.Α που συνενώθηκαν και αποτελούν τον υφιστάμενο Δήμο και β)     στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με ημερίδα και έντυπο υλικό για την συμμετοχή τους στην τράπε      ζα αίματος. Τα όποια συμφέροντα διαχρονικά διαιρούσαν τις κοινωνίες,τους ανθρώπους,οι πράξεις          αλληλεγγύης.ανιδιοτελούς  προσφοράς και αλτρουισμού,οι αξίες και τα ιδανικά ήταν τα στοιχεία              εκείνα που ένωναν και ενώνουν τους ανθρώπους και τους ωθούν στην υλοποίηση και επίτευξη κοινών     στόχων.
                    10΄ λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο μας αρκούν για να σωθεί μια ΖΩΗ.


ΦΩΤΟ ιαματικα κυριακοχωριου


΄Ιαματικά Λουτρά Αρχανίου,Κυριακοχωρίου’’

                                                                                                        


               
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                          Σπερχειάδα  23-09-2011
 Δημοτική Παράταξη                                                                                                  
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ                                                                  Προς 
                                                                                     Το Δημοτικό Συμβούλιο                                                                                            
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Θέμα:΄΄Ιαματικά Λουτρά Αρχανίου,Κυριακοχωρίου’’
  

     ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  Για πρώτη φορά ο Νικόλαος  ΛΕΚΚΑΣ το 1938 στο βιβλίο του ‘’Αι 750 Μεταλλικαί Πηγαί της Ελλάδος’’ κάνει αναφορά στα Ιαματικά Λουτρά ΑΡΧΑΝΙΟΥ.
     Το 1974 ο Γεώργιος Μαρίνος αλλά και το 1977 ο Αρτ. Παπασταματάκης κάνουν εκτενέστατη αναφορά για την Υδροξυλούχο –Ασβεστούχο και ισχυρώς αλκαλική περιδοτιτική πηγή του Αρχανίου προτείνουν να καταχωρηθεί στην σχετική βιβλιογραφία και να αξιοποιηθεί το νερό σαν θεραπευτικό κατόπιν συνενοήσεως με το τ. Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και τον Ε.Ο.Τ.
    Αποσπάσματα της σχετικής βιβλιογραφίας,αναλύσεις του νερού περιοδικές από το 1970 έως και το 1977 και σκαρίφημα της ευρύτερης περιοχής,έχουν παραδοθεί από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρχανίου κ.ΚΑΚΑΒΑ Αθανάσιο ατον Αντιδήμαρχο κ.ΜΠΗΤΟ Ηλία.
     Το 1999 το Ι.Γ.Μ.Ε συντάσει Έκθεση Υδρογεωλογικής Αναγνώρισης για την αξιοποίηση της πηγής Λουτρά Αρχανίου του Νομού Φθιώτιδας μετά από αίτημα του τ. Δήμου Μακρακώμης.
     Υφίσταται α. Τοπογραφικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος Κλ.1\25.000  β. Φωτό από την πηγή και γ. Πίνακας με τα αποτελέσματα Χημικών Αναλύσεων της πηγής και της Γεώτρησης Ι.Γ.Μ.Ε.
     Ο τ.Δήμος Μακρακώμης είχε υποβάλλει αίτημα με το υπ’ αριθμ.3452\28\05\2008 στην Τ.Υ.Δ.Κ  για να προβεί α. στην τοπογραφική αποτύπωση Διάγραμμα κλίμακας 1\1000 με ισοδιάσταση 1μ. και με συντεταγμένες σε Ε.Γ.Σ.Α 87,στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της υδροληψίας , καθώς και τα κτίσματα ή τα έργα  που υπάρχουν γύρω από τον προς αναγνώριση φυσικό πόρο και σε απόσταση,200 μ.από αυτόν και β.τοπογραφική αποτύπωση της πλατείας Μακρακώμης. Η Τ.Υ.Δ.Κ δεν ανταποκρίθηκε.
     

   
       Σε ότι αφορά την ποσότητα νερού η πηγή μας παρέχει  7 κυβικά εκατοστά την ώρα.
       Προτείνω: Άμεσα να υλοποιήση η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις ανωτέρω εργασίες και με την συμπλήρωση του σχετικού φακέλλου να προωθηθεί η Αναγνώριση  της πηγής.
       Στην Αναμόρφωση του Προυπολογισμού να εγγραφούν πίστωσεις α.για την δοκιμαστική γεώτρηση της Ιαματικής πηγής Κυριακοχωρίου β.για την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών των Ιαματικών  Λουτρών Αρχανίου.

                                                              Ο Δημοτικός Σύμβουλος
                                                               ΑθανάσιοςΝ.Μαγουλάς