Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Kαλύβα Στεφανή-Aνακαίνηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 26.02.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                        
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.. 1362            
 ΔΗΜΟΣ  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
  Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
                                   Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
                                  Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                                  Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                                  FAX:  22363  50202


                                                                                                 Προς
                                                                                       Το Υπουργείο Πολιτισμού -
                                                                                       Τουρισμού
                                                                                       Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού
                                                                                       κ. Μενδώνη Λίνα
                                                                                       Μπουμπουλίνας 20
                                                                                       10682 – ΑΘΗΝΑ


κ. Γενικέ

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4353/64051/15-12-1995 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39/Β/19-1-1996 η ¨ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΕΦΑΝΗ¨ στην έδρα του Δήμου μας χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο.
Έκτοτε η Δημοτική Αρχή έχει υποβάλλει πολλές φορές αίτημα για χρηματοδότηση προκειμένου να διατηρηθεί το μνημείο.
Έστω υπ’ όψιν ότι κάθε χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με τις αντιστασιακές οργανώσεις πραγματοποιεί εκδήλωση προς τιμήν των πρωτεργατών αλλά και των πεσόντων την περίοδο εκείνη με την συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων και άλλων Κοινωνικών Φορέων.
Το 2003 όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα έγγραφα είχε συμπεριληφθεί στον πίνακα για χρηματοδότηση από την Γενική Δ/νση Αναστηλώσεων ουδέποτε εγκρίθηκε το ποσό που απαιτείτο για την συντήρηση.
Το 2006 η ίδια Δ/νση εισηγείται θετικά καθόσον πληρούμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αλλά και πάλι δεν χρηματοδοτηθήκαμε.
Γνωρίζουμε την γενικότερη Δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και ευελπιστούμε ότι η Κυβέρνηση σύντομα θα αποκαταστήσει την τάξη ώστε να έχετε την ευχέρεια χρηματοδότησης του έργου γιατί το μνημείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Νεώτερη Ιστορία της χώρας γενικότερα και ειδικότερα του τόπου μας.


Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

             Επισυνάπτονται:
1.    ΦΕΚ/Β/196/26-3-1996
2.    ΥΠΠΟ/52416/ΔΠΚΑΝΜ/1926/11-9-2002
3.    ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/93833/2401/4-12-2006

          

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Ειδικό Χωροταξικό Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 8 -2-2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔAΣ                                 Αριθ. Πρωτ. : 899  
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔAΣ   
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
Τηλέφωνα: 22363 50200
FAX:  22363  50202
                                                                                                           Προς
                                                                                        Το Υπουργείο Πολιτισμού –
                                                                                        Τουρισμού
                                                                                     1.Υφυπουργό
                                                                                         κα. Α. Γκερέκου
                                                                                     2. Γενικό Γραμματέα
                                                                                         κ. Γεώργιο Μπουσσαίο
                                                                                     3. Διεύθυνση
                                                                                         Χωροταξικού Σχεδιασμού
                                                                                         Αμαλίας 12
                                                                                         Τ.Κ 10557 – ΑΘΗΝΑ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ΘΕΜΑ: «Ένταξη του ορεινού όγκου (ΟΞΥΑ-ΓΟΥΛΙΝΑ) και των Ιαματικών    Πηγών του Δήμου μας, στο Ειδικό Χωροταξικό Τουριστικής Ανάπτυξης».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εφαρμογής του ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό εκτός των άλλων γίνεται αναφορά α) στην προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και β) τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό.
Ο Δήμος μας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των περιοχών που έχουν τα περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Είναι κατ’ εξοχή ορεινός. Τα ¾ της έκτασής του καλύπτονται από δάση και κατά το ¼ είναι πεδινός και ημιορεινός. Ένα τμήμα της πεδινής του περιοχής περιλαμβάνεται στις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA 2000).
Είναι πλούσιος σε υδάτινους πόρους (ψυχρά και θερμά μεταλλικά νερά), σε χλωρίδα και πανίδα, σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και η βάση της οικονομικής του είναι η παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών παραδοσιακών προϊόντων.
Περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και τοπίο Αλπικό που χρήζει σεβασμού και προστασίας.
Στους στόχους μας είναι οι ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης και κυρίως εκείνες που είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που συντάξαμε και ήδη έχει εγκριθεί από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν συμπεριληφθεί τα έργα εκείνα που θα αποτελέσουν την βάση για την τουριστική ανάπτυξη.
Λόγω των κλιματικών συνθηκών (κλίμα ξηρό) που επικρατούν στα Όρη ΟΞΥΑ και ΓΟΥΛΙΝΑ παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας και άλλων μονάδων υγείας, για αθλητικά κέντρα, για την ανάπτυξη του τουρισμού φύσης, για αθλητικές δραστηριότητες του ορεινού χώρου.
Επίσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ήδη έχει συνταχθεί μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.
Στο Δήμο μας υπάρχουν επτά (7) τον αριθμό θειούχες Ιαματικές Πηγές που το 2005 πραγματοποιήθηκε υδροληψία από το Ι.Γ.Μ.Ε και το Χημείο του Κράτους προέβη στην ανάλυση και τα αποτελέσματα είναι στην διάθεση κάθε φορέα.
Η μια εξ αυτών ευρίσκεται στο Τ.Δ. Παλαιοβράχας έχει αναγνωρισθεί από τον Ε.Ο.Τ και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι εν λόγω πηγές εφόσον προστατευθούν, χαρακτηρισθούν, αξιοποιηθούν και προβληθούν μπορούν να αποτελέσουν κέντρα για Ιαματικό και Θεραπευτικό τουρισμό.
Οι ανωτέρω δράσεις θα επιφέρουν ασήμαντες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, την χλωρίδα, την πανίδα, των πληθυσμό, την υγεία, τα ύδατα, το τοπίο και τους κλιματικούς παράγοντες.
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στη σχετική μελέτη τα Όρη ΟΞΥΑΣ με υψόμετρο 1922μ. και ΓΟΥΛΙΝΑ με υψόμετρο 1459μ. που ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και συνδέουν τα ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ με τον ΤΥΜΦΡΗΣΤΟ καθώς και τις Ιαματικές Πηγές μας για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.   

Με τιμή

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
  


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ν   ΜΑΓΟΥΛΑΣ