Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 19.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                Αριθ. Πρωτ.   10097           
 ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202                                                                         
                                                                                                                 
                                                                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                Το Εθνικό Μετσόβειο
                                                                                                Πολυτεχνείο
                                                                                                Σχολή Ηλεκτρολογίας
                                                                                                Εργαστήριο Κινητών
                                                                                                Επικοινωνιών                                             
                                                                                                 κ. Φίλιππο Κωνσταντίνου
                                                                                                Ηρώων Πολυτεχνείου 9
                                                                                                15780 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ
                                                                                 ΚΟΙΝ: 1.Συλλόγους Γονέων &
                                                                                                Κηδεμόνων
                                                                                                Γυμνασίου – Λυκείου
                                                                                             2.Εκπαιδευτικούς Γυμνασίου –
                                                                                                Λυκείου  
                                                                                                                                                                                                                                            


κ. Καθηγητά

Είναι έκδηλο το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και των κοινωνικών φορέων αλλά και έντονη είναι η ανησυχία του συνόλου των πολιτών για τις συνέπειες της  υγείας από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Σας γνωρίζουμε ότι εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου μας  και πλησίον του σχολικού  συγκροτήματος που στεγάζεται το   Γυμνάσιο και το Λύκειο έχει τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας επικοινωνίας  για την  εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους.
Η Ε.Ε  έχει αποφασίσει και έχει προσδιορίσει τα όρια εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Στους στόχους του Δήμου μας είναι η προστασία της Δημόσιας υγείας και από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επιθυμούμε την συνεργασία και παρακαλούμε όπως τοποθετήσετε σύστημα μέτρησης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο σχολικό συγκρότημα.  


Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 19.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 10096
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
                        Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
                                Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
                              Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                               Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                               FAX:  22363  50202
                                                                        
                                                                                               ΠΡΟΣ
                                                                                          Το Εθνικό Μετσόβιο
                                                                                          Πολυτεχνείο
                                                                                          Σχολή Ηλεκτρολογίας
                                                                                          & Μηχανικών Υπολογιστών
                                                                                          Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
                                                                                          κ. Ιωάννη Σταθόπουλο
                                                                                          Ηρώων Πολυτεχνείου 9
                                                                                          15780 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ


κ. Καθηγητά

 Την τελευταία 10ετία, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, έχουν αφιερώσει  στους ειδικούς, αρκετό ραδιοτηλεοπτικό χρόνο και εκατοντάδες σελίδες έχουν γραφεί σε ότι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας από  τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είτε αυτά προέρχονται από την χρήση κινητής τηλεφωνίας, είτε από τους πυλώνες, που μεταφέρουν ρεύμα υψηλής τάσης και τους υποσταθμούς της ΔΕΗ που λειτουργούν εντός κατοικημένων περιοχών.    
Είναι έντονο  το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και κοινωνικών φορέων αλλά και  η ανησυχία του συνόλου των πολιτών για τις συνέπειες της υγείας από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Σας γνωρίζουμε ότι εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου μας διέρχονται πυλώνες μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης και στις παρυφές της πόλης  λειτουργεί υποσταθμός της ΔΕΗ.
Η Ε.Ε  έχει αποφασίσει και έχει προσδιορίσει τα όρια εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Παρακαλούμε όπως μας προσδιορίσετε τους όρους για την σύναψη σχετικής σύμβασης για την μέτρηση της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους προαναφερόμενους παράγοντες.           
Με κάθε τιμή
Ο ΑντιδήμαρχοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

24η Ε.Β.Α-Μπαλτσάκειος Βιβλιοθήκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 17.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 10027 
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202


                                                                                    Προς
                                                                            Την 24η Εφορεία
                                                                            Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
                                                                            Προϊστάμενο
                                                                            κ. Κακαβά Γεώργιο
                                                                            Όθωνος 45
                                                                            35100 – ΛΑΜΙΑκ. Προϊστάμενε  
Στην συνέχεια της επίσκεψης στην έδρα του Δήμου και συγκεκριμένα στην Μπαλτσάκειο Βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται τα ψηφιδωτά αρμοδιότητας σας, παρακαλώ να μας γνωρίσετε αν προτίθεσθε να εντάξετε στο Ε.Σ.Π.Α. την δημιουργία εκθεσιακού χώρου προβολής και συντήρησης των εν λόγω αντικειμένων.   


Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς


Καστρόρραχη και Ελληνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 17.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 10028
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ  
                        Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
                        Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                                               Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                               Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                               FAX:  22363  50202


                                                                                          Προς
                                                                                          Το Δασαρχείο Σπερχειάδας
                                                                                          Δασάρχη
                                                                                          κ. Ξηρογιάνη Αθανάσιο
                                                                            ΚΟΙΝ:   Ι.Δ΄ Εφορία Προϊστορικών & 
                                                                                          Κλασσικών Αρχαιοτήτων
                                                                                          

κ. Δασάρχα

Ο Δήμος  προτίθεται να αναθέσει στο Ε.Μ.Π τις παρακάτω εργασίες:
α) Αεροφωτογράφηση
β) Μαγνητική διασκόπηση και
γ) Τοπογραφική αποτύπωση
των αρχαιολογικών χώρων Καστρόρραχης και Ελληνικών των Τ.Δ Παλαιοβράχας και Φτέρης αντίστοιχα υπό την εποπτεία της ΙΔ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Σας επισυνάπτω φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. 8213/16-12-2008 εγγράφου και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς


  

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Α.Π.Θ Μελέτες Φράγματος ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 01.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                Αριθ. Πρωτ. :
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202                                                                        Προς
                                                                        Α. Π. Θ
                                                                        Σχολή Δασολογίας & Φυσικού 
                                                                        Περιβάλλοντος
                                                                        Εργαστήριο Διευθέτησης
                                                                        Ορεινών Υδάτων
                                                                        Καθηγητή
                                                                        κ. Παυλίδη Θεοφάνη
                                                                        54655- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
                                                                    


                                                                                                                                                                                                     
κ. Καθηγητά
Η επιστημονική κοινότητα από μακρού έχει κρούσει των κώδωνα για την επικείμενη μεταβολή των κλιματολογικών αλλαγών, για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων, για την λήψη δραστικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.
Σας είναι γνωστό ότι στα Διοικητικά όρια του Δήμου διέρχονται οι ποταμοί Σπερχειού και Ινάχου (ΒΙΣΤΡΙΖΑ) μεταφέροντας κατά την διάρκεια κυρίως του χειμώνα τεράστιες ποσότητες νερού που χύνονται στο Μαλιακό κόλπο.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα η διαχείριση αυτών των υδάτων δεν ήταν ούτε στις προτεραιότητες της κεντρικής εξουσίας αλλά ούτε στις προτεραιότητες Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού.
Παρακαλώ όπως έχουμε την δική σας οικονομική πρόταση συνεργασίας για τις κατωτέρω προκαταρτικές μελέτες και για ότι άλλο κατά την γνώμη σας απαιτείται για τη κατασκευή φράγματος στον ΙΝΑΧΟ (ΒΙΣΤΡΙΖΑ):
α) Μελέτη υδροδυναμικού δυναμικού
β) Γεωλογική έρευνα
γ) Εδαφοτεχνική έρευνα
δ) Υδραυλική μελέτη
ε) Στατιστική μελέτη
στ) Περιβαλλοντική μελέτη
η) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                                        Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

                                              


       

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Κατασκευή Προτομών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 25.11.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ   
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ                     

                                 Προς
                                 Τα Μέλη του 
                                               Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΙΣΗΓΗΣΗ           ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΟΜΗΣ»

Σας γνωρίζω ότι κατά την εισβολή των Τούρκων τον Ιούλιο τοu 1974 στην μαρτυρική Μεγαλόνησο ΚΥΠΡΟ μεταξύ των θυμάτων – αγνοουμένων  που  προάσπισαν πάτρια εδάφη και το αγαθό της ελευθερίας των ΚΥΠΡΙΩΝ αδελφών ήταν και οι εκ του Διευρυμένου Δήμου μας καταγόμενοι:
α) Ταγματάρχης ΤΣΑΚΑΣ Κων/νος από το ΠΙΤΣΙ,
β) Ανθυπολοχαγός ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Κων/νου από την ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ. 
Είναι αίτημα συγγενών των θυμάτων αλλά και πολλών συγχωριανών η κατασκευή προτομής και η τοποθέτηση σε Δημόσιο χώρο ώστε να θυμίζει στις επόμενες γενιές πως διατηρείται ή ανακτάται το αγαθό της ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ.
Για την Δημοτική αρχή είναι χρέος και ελαφρύς φόρος τιμής στους θανόντες υπέρ Βωμών και Εστιών και επιβάλλεται η προβολή τέτοιων προτύπων (ΗΡΩΩΝ) σε μια περίοδο χαλεπή, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται οι διαχρονικές αξίες που τα πρότυπα και οι ταγοί εκλείπουν από το Δημόσιο Βίο.
Παρακαλώ όπως εξετάσετε την δυνατότητα ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2009 σχετική πίστωση για την υλοποίηση των ανωτέρω.


Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Επισκευή -Συντήρηση Σχολείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                   Σπερχειάδα    20-11-2008                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ. Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                          
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202

                                                                                           Προς
                                                                                 1. Τον Δήμαρχο
                                                                                     Δήμου Σπερχειάδας
                    2. Δ/ντη 1ου Δημοτικού Σχολείου                                       Κοιν:  Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
                        1ου Δημ. Σχολείου                                                         
                                                                 
                                            


            κ. Δήμαρχε

Κατά την επίσκεψη μου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας μετά από πρόσκληση των εκπαιδευτικών αλλά και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων διαπίστωσα ότι απαιτούνται άμεσα να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
α) Ελαιοχρωματισμός του κτιρίου και της περίφραξης
β) Άμεση αντικατάσταση των κουφωμάτων και των ειδών υγιεινής στις τουαλέτες
γ) Επισκευή υδρορροών
δ) Συντήρηση σκεπής
ε) Στα εσωτερικά χωρίσματα (τοίχους) και στο δάπεδο υπάρχουν ρωγμές, απαιτείται έλεγχος στατικός.
στ) Να τοποθετηθούν δοχεία (καλαθάκια) απορριμμάτων κυρίως στον αύλιο χώρο.
η) Να διαμορφωθεί χώρος στο Παλαιό Γυμνάσιο για την άθληση των μαθητών τους χειμερινούς μήνες
θ) Να τοποθετηθεί διαχωριστικό μεταλλικό στον υαλοπίνακα της βόρειας εισόδου του σχολείου
ι) Να δημιουργηθεί χώρος σχολικών εκδηλώσεων και
ια) Να γίνει άμεση απομάκρυνση των εκθεμάτων που είναι στους διαδρόμους διότι είναι εστίες μόλυνσης και δεν χρησιμοποιούνται για εποπτικό υλικό.
Επιπλέoν σας γνωρίζω ότι απαιτούνται πρόσθετες εργασίες στα κουφώματα (παράθυρα) που έχουν πρόσφατα τοποθετηθεί.
Προέχει η ασφάλεια, η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών κάτι που έχετε και εσείς επισημάνει και είναι στις προτεραιότητες μας.


Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς
   

   

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Περιφερειακό ΙΑΤΡΕΙΟ Σπερχειάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 18.11.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                Αριθ. Πρωτ.  9226 
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ  
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202


                                                                            Προς
                                                                            Γενικό Νοσοκομείο  Λαμίας
                                                                            Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
                                                                            κ. Παπασπύρου Σπύρο
                                                                           Παπασιοπούλου Τέρμα
                                                                           Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ

                                                                      


κ. Παπασπύρου

Σας γνωρίζω ότι οι εργασίες που είχε αναλάβει να εκτελέσει ο κ. Γιδαράκος Ιωάννης ανάδοχος του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Σπερχειάδας» βρίσκονται στο τέλος τους.
Παρακαλούμε για τις δικές σας απαραίτητες ενέργειες:
α) για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου
 β) για την σύνδεση του με τον Ο.Τ.Ε και
γ) για την προμήθεια του αναγκαίου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Σχετική πίστωση για όλες τις παραπάνω εργασίες υπάρχει απο το Γ΄ Κ.Π.Σ. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθυνθείτε στην Περιφ. Στερεάς Ελλάδας – Διαχειριστική Αρχή Γ΄ Κ.Π.Σ Υψηλάντου 12 Λαμία κ. Χορταριά τηλ: 22310-52861Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς