Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Δήμος Μακρακώμης
Δημοτική Παράταξη                                         
 Νέα Σελίδα                                    Σπερχειάδα  04-09-2012

                                                                          ΠΡΟΣ 
                                                         Διευθυντές, Συλλόγους Γονέων 
                                                         & Κηδεμόνων
                                                          Γυμνασίων & Λυκείων Σπερχειάδας,
                                                          Μακρακώμης, ΕΠΑΛ Μακρακώμης,
                                                          1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου
                                                          Σπερχειάδας,
                                                          Δημοτικών Σχολείου Μακρακώμης, 
                                                          Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού,
                                                          Τυμφρηστού  Λευκάδας & Καστριού 


                                                                                                     

Θέμα: Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο


     Σας  αποστέλω  ενημερωτικό  έντυπο  προκειμένου να λάβετε γνώση  για την νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με  την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
   Γνωρίζω την υπευθυνότητα που σας διακρίνει αλλά και την ευαισθησία σας για τα παιδιά και  είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψη για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
   Επ’ ευκαιρία της έναρξης της Νέας  Σχολικής  Περιόδου εύχομαι από καρδιάς  στους εκπαιδευτικούς ,στους μαθητές και  στους γονείς,υγεία, επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών  σας.
   Σ’ ότι αφορά την υλοποίηση του αιτήματος που έχει υποβάλλει ο Δήμος  με την υπ’ αριθμ.2328\95 από 31-03-2012 επιστολή  έχω την διαβεβαίωση από υπηρεσιακούς παράγοντες ότι θα ενταχθούμε στο πρόγραμμά τους και έγκαιρα θα ενημερωθούμε για την ακριβή ημερομηνία προσέλευσης  και πραγματοποίησης της σχετικής ημερίδας.
                                                   


                                                                                           Με εξαιρετική τιμή
                                                                                      Ο  Δημοτικός Σύμβουλος      
                                                                                            
                            

                                                                                      Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Αδρανή Υλικά

Δήμος Μακρακώμης                                         Σπερχειάδα  01-09-2012                                                      
Δημοτική Παράταξη                                                         Προς
Νέα Σελίδα                                                        Το Δημοτικό Συμβούλιο


                                                      ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ                   

κ. ΔήμαρχεΠαρήλθε διάστημα (1)ενός  χρόνου από τότε που έθεσα υπ’ όψιν του Δ.Σ  το θέμα της προσωρινής συγκέντρωσης -εναπόθεσης των αδρανών υλικών και πρότεινα να αναλάβετε πρωτοβουλία και μέσω του Τ.Ε.Ε Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας να εκπονήσετε σχετικές μελέτες είτε κατά Τοπικό Διαμέρισμα, είτε κατά Δημοτική Ενότητα.
 Στο ΦΕΚ 1312/24-8-2010,περιλαμβάνεται η υπ'αριθμ.36259/1757/Ε103 κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
’Μέτρα,όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ).
    Στην εν λόγω απόφαση εκτός των άλλων καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, συγκέντρωσης,ο χρόνος παραμονής στους χώρους αυτούς, τα ανταποδοτικά τέλη,η μεταφορά-διαχείριση-διόξεση, η επαναχρησιμοποίηση,η επεξεργασία,η ανάκτηση ενέργειας  καθώς και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών (Α.Ε.Κ.Κ).
   Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ). Μέχρι  1/1/2012  το 30% συνολικού βάρους των παραγόμενων πρέπει να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, μέχρι 1/1/2015 το 50%, και μέχρι 1/1/2020 το 70% του συνολικού βάρους των παραγόμενων στην χώρα.
   Παρακαλώ θα ήθελα να ενημερωθώ αν έχουν γίνει ενέργειες και σε πιο στάδιο βρίσκονται διότι,η άναρχη απόρριψη των αδρανών υλικών επιβαρύνει το περιβάλλον,αλλάζει το ανάγλυφο της φύσης,θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια υγεία και επιπλέον όσα τοποθετούνται σε χειμάρρους, η ποταμούς  συμβάλουν  στην αλλαγή της φυσικής ροής των βρόχινων υδάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των οικισμών, των ποιμνιοστασίων, ακόμη και των καλλιεργειών σε περίπτωση κατά την οποία εκδηλωθούν ακραία καιρικά  φαινόμενα.

                                                          
                                                                                                Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                                Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς   


Κτηνοτροφικά ΠΆΡΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                  Σπερχειάδα 01-09-2012
Δημοτική Παράταξη 
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ


   Είναι γνωστό πλέον ότι όχι μόνο διανεμήθηκαν τα κτήματα αλλά δόθηκαν και τίτλοι στους ιδιοκτή τες μετά τον  Αναγκαστικό Αναδασμό  που πραγματοποιήθηκε Δυτικό τμήμα της Βίστριζας με πρωτο βουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα προβλεπόμενα από την μελέτη έργα και επιπλέ ον δεν λήφθηκε μέριμνα με ευθύνη κυρίως του τ. Δήμου Σπερχειάδας για την δημιουργία κτηνοτροφι κων πάρκων καίτοι είχαν την δυνατότητα αυτή.
   Το θέμα είχα θίξει κατ’ επανάληψη κατά την περίοδο 2006- 2010 εις ώτα μη ακουόντων παίρνοντας συνεχώς υποσχέσεις που ποτέ δεν τηρήθηκαν με το πρόσχημα ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. 
   Τον Μάρτιο 2012 επανήλθα και κατέθεσα στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  το σχετικό ΦΕΚ 52, Τεύχος Α΄,12-3-2012’’ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκατα στάσεις και άλλες διατάξεις’’ .
  Στο άρθρο 1 παρ. 2 γίνεται αναφορά για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αφ’ ενός να λυθούν χρόνια προβλήματα και αιτήματα των κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφων για την δημιουργία μόνιμου χώρου εγκατάστασης των ποιμνιοστασίων, αφ’ετέρου να μειωθούν οι δαπάνες του Δήμου για παροχή νερού,ηλεκτροδότησης και πρόσβασης (διάνοιξη, συντήρηση δρό       μων) και επιπλέον να εκμεταλλευθεί τα απορρίμματα.
   Στο άρθρο 1 παρ.2 γίνεται αναφορά για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων (εκεί εντάσσονται και τα ποιμνιοστάσια  που έχουν κατασκευασθεί δυτικά του γηπέδου Καλλιθέας και όχι μόνο).
   Στο άρθρο 13 παρ.5γ αναφέρει ότι κτηνοτροφικές κ.α εγκαταστάσεις που λειτουργούν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας συνεχίζουν την λειτουρ γία τους για μια 3ετία ακόμη .
Στον  παρόντα νόμο αναφέρονται οι όροι και οι προυποθέσεις για την χορήγηση από το Δασαρχείο άδειας λειτουργίας.
 Η Πολιτική του Δήμου και στον τομέα αυτό ήταν και είναι η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος για την ικανοποίηση αποσπασματικά των φίλων και την υφαρπαγή της ψήφου  των ,καίτοι είναι χρέος μας να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και όχι να συνεxίζουμε την μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική που θέλει τον πολίτη υποτελή και εξαρτώμενο από τους κατ' έπάγγελμα πολιτικάντηδες.
  Αυτές οι πολιτικές έφεραν την χώρα σ΄αυτή τη πρωτοφανή κρίση αξιών και τη οικονομική δυσχέ   
ρεια και δυσπραγία, επιβίωσαν και πλούτισαν με αθέμιτο τρόπο οι επαγγελματίες της πολιτικής και καλείται σήμερα ο ΛΑΟΣ να πληρώσει τον λογαριασμό και τις μέχρι σήμερα επιλογές του.
    Για να τελειώνει η ομηρία  των κατ’επάγγελμα κτηνοτρόφων όπου έχει γίνει οριοθέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών και έχει προσδιορισθεί η χρήση της γης, πρέπει άμεσα να εξετασθεί η δυνατότητα και οι προυποθέσεις διάθεσης δημοτικής γης ,για  την δημιουργία Κτηνοτροφικών  Πάρκων ανά Τοπικό Διαμέρισμα, αφ’ένός μεν να μειωθεί το κόστος των προαναφερμένων δικτύων που επιβαρύνει το σύνολο των δημοτών,αφ’έτέρου δε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διαχειρισθούμε τα απόβλητα.                                                                                       Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                     
                                                                                    Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς