Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Αδρανή Υλικά

Δήμος Μακρακώμης                                         Σπερχειάδα  01-09-2012                                                      
Δημοτική Παράταξη                                                         Προς
Νέα Σελίδα                                                        Το Δημοτικό Συμβούλιο


                                                      ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ                   

κ. ΔήμαρχεΠαρήλθε διάστημα (1)ενός  χρόνου από τότε που έθεσα υπ’ όψιν του Δ.Σ  το θέμα της προσωρινής συγκέντρωσης -εναπόθεσης των αδρανών υλικών και πρότεινα να αναλάβετε πρωτοβουλία και μέσω του Τ.Ε.Ε Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας να εκπονήσετε σχετικές μελέτες είτε κατά Τοπικό Διαμέρισμα, είτε κατά Δημοτική Ενότητα.
 Στο ΦΕΚ 1312/24-8-2010,περιλαμβάνεται η υπ'αριθμ.36259/1757/Ε103 κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
’Μέτρα,όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ).
    Στην εν λόγω απόφαση εκτός των άλλων καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, συγκέντρωσης,ο χρόνος παραμονής στους χώρους αυτούς, τα ανταποδοτικά τέλη,η μεταφορά-διαχείριση-διόξεση, η επαναχρησιμοποίηση,η επεξεργασία,η ανάκτηση ενέργειας  καθώς και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών (Α.Ε.Κ.Κ).
   Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ). Μέχρι  1/1/2012  το 30% συνολικού βάρους των παραγόμενων πρέπει να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, μέχρι 1/1/2015 το 50%, και μέχρι 1/1/2020 το 70% του συνολικού βάρους των παραγόμενων στην χώρα.
   Παρακαλώ θα ήθελα να ενημερωθώ αν έχουν γίνει ενέργειες και σε πιο στάδιο βρίσκονται διότι,η άναρχη απόρριψη των αδρανών υλικών επιβαρύνει το περιβάλλον,αλλάζει το ανάγλυφο της φύσης,θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια υγεία και επιπλέον όσα τοποθετούνται σε χειμάρρους, η ποταμούς  συμβάλουν  στην αλλαγή της φυσικής ροής των βρόχινων υδάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των οικισμών, των ποιμνιοστασίων, ακόμη και των καλλιεργειών σε περίπτωση κατά την οποία εκδηλωθούν ακραία καιρικά  φαινόμενα.

                                                          
                                                                                                Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                                Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου