Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σπερχειάδα 23.10.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202

                                                                             Προς
                                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                    Προέδρους & Συμβούλους Τ.Δ
                                                                    Συλλόγους και Φορείς του ΔήμουΑγαπητοί Συνάδελφοι

Από αναλήψεως των καθηκόντων μας μέσα στους στόχους που θέσαμε ήταν και η επίλυ ση προβλημάτων που σε καθημερινή βάση απασχολούν τον πολίτη.
Ένα ζήτημα ήταν και παραμένει η βελτίωση τόσο των υποδομών (κτίρια και μέσα) όσο και η παροχή των υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας. Όμως ενέσκυψε θέμα σχετικό με το ωράριο λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας καθώς και με την ανανέωση της σύμβασης του Αγροτικού Ιατρού του Τ.Δ Μαρμάρων.
Για την ανανέωση της σύμβασης και μάλιστα ενόψει της  θερινής περιόδου από τον Απρί λιο μήνα πραγματοποιήσαμε έγγραφη παρέμβαση.    
Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων στο Δημόσιο τομέα είναι για την χειμερινή περίοδο 07:30 – 15:00 και για την θερινή 07:00 – 14:30 η τήρηση του και εφαρμογή του επαφίεται στους εργαζόμενους και στην Διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ο αριθμός των γιατρών και των εργαζομένων (βοηθητικού προσωπικού) ο εξοπλισμός και η κτιριακή υποδομή (οχήματα, μηχανήματα κ.α) προσδιορίζονται από την σχετική νομοθεσία και για την εξασφάλιση τους μεριμνά η Διοίκηση.  
Η λειτουργία (εξέταση και η συνταγογράφηση) είναι θέματα για τα οποία η Διοίκηση έχει στείλει εγκύκλιο στους γιατρούς και αυτή εφαρμόζουν.
Ήδη το Περιφερειακό Ιατρείο αποπερατώνεται, (το κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος) και πιστεύουμε σύντομα να  ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέσα από τους αρμόδιους φορείς Υγείας.
Σας αποστέλλω και την έγγραφη παρέμβαση υπ’ αρίθμ 8190/8-10-08 για την λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας και παρακαλώ να ενημερώσετε τους συμπολίτες ότι για την λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων αποκλειστική ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτά ( ωράριο λειτουργίας, εξέταση, συνταγογράφηση, επίσκεψη στα χωριά, επίσκε ψη κατ’ οίκον κ.λ.π).
Εμείς ως Δημοτική Αρχή απαιτούμε σεβασμό στους πολίτες, καλύτερες υπηρεσίες υγεί ας και θέλουμε  συνεργασία με τους εργαζόμενους στα Αγροτικά μας Ιατρεία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε να παρεμ βαίνουμε όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

           

Διαμονή Πολιτικών Προσφύγων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 23.03.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. 2028  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202
                                                                              Προς
                                                                              Δ.Υ.Π.Ε Θεσσαλίας &
                                                                              Στερεάς Ελλάδας
                                                                          1. Διοικητή
                                                                              κ. Τομάρα Πέτρο
                                                                              Νικηταρά 18
                                                                              Τ.Κ 41221 - ΛΑΡΙΣΑ
                                                                         2.  Υποδ/τή
                                                                              κ. Σκιαδοπούλου Παρασκευή
                                                                              Παπασιοπούλου Τέρμα
                                                                              Τ.Κ 35100 - ΛΑΜΙΑ
                                                                 κοιν:    Υπουργείο Υγείας
                                                                              & Κοινωνικής Πολιτικής
                                                                              Υφυπουργό
                                                                              κ. Φώφη Γεννηματά
                                                                             Αριστοτέλους 17
                                                                             10187 - ΑΘΗΝΑ
                                      -    Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
                                                   1ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας
                                       -   Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
                                                    2ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας


κ. Πρόεδρε

Όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα έγγραφα ο Δήμος μας ανέδειξε σε μείζον θέμα την ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτά.
Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσο και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου συντάχθηκε μελέτη συντήρησης & εξωραϊσμού των κτιρίων προϋπολογισμού περίπου ¨750.000,00¨€.
Διατέθηκε ποσό για το 2009 και μερίμνη της Δ.Υ.Π.Ε υλοποιήθηκε μέρος του όλου έργου.
Από τριετίας η πολιτεία έχει εντάξει στην Α΄ βάθμια εκπαίδευση τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων τα οποία έχουν κατανεμηθεί στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο της έδρας του Δήμου και παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα.
Δεν αρκούν οι προληπτικοί έλεγχοι και οι εμβολιασμοί για την αποφυγή μεταδοτικών νοσημάτων, βασική προϋπόθεση είναι τόσο η υγιεινή στον χώρο διαμονής όσο και η ατομική υγιεινή των εκεί διαμενόντων .      
Υποβάλλουμε θερμή παράκληση όπως ενεργήσετε για να χρηματοδοτηθεί η συνέχεια του έργου από πόρους του Ειδικού Κρατικού Λαχείου (Ε.Κ.Λ).


Με κάθε τιμή

Ο ΑντιδήμαρχοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόληψη Καρκίνου της Μήτρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 30.09.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                 Αριθ. Πρωτ. : 7415
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ                                                                                                                           Ταχ. Δ\νση Αφών Πάππα 2                                                                                                                               Ταχ.Κώδικας 35003 Σπερχειάδα                                                               Προς                                                                                                                                                                                             Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας                     
                                  Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς                            Διευθυντή Μαιευτικής Γυναικολογίας          
                                  Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355                                κ. Ιωάννη Μεσήνη
                                  FAX:  22363  50202                                                                  Λάρισα Τ.Κ 41110

                                               
                                                                                                                  
                                                              
 
 


Αξιότιμε κ. Καθηγητά

 Είναι έκδηλο και έντονο το ενδιαφέρον τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των Συλλόγων Γυναικών, Γονέων και Κηδεμόνων και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Σπερχειάδας για την διοργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδας, στο Συνεδριακό Κέντρο ¨Αθανάσιος & Μαίρη Ακρίδα¨ του Δήμου μας με θέμα: ¨Την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας¨, εντός Οκτωβρίου τ.ε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία


Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. ΜαγουλάςΤρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Αντικαρκινικός Έλεγχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 10.08.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ. 5743
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ  
Ταχ.  Δ/νση:  Αφών Πάππα 2
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202
                                                                                Προς
                                                                             Την Ελληνική Αντικαρκινική
                                                                             Εταιρεία
                                                                             Γενικό Γραμματέα
                                                                             κ. Φιλόπουλο Ευάγγελο
                                                                             Υπ’ όψη
                                                                             κ. Θεώνη Κωστοπούλου  


                                                                                          
 
Είναι έκδηλο και έντονο το ενδιαφέρον τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των Συλλόγων Γυναικών,  Γονέων & Κηδεμόνων και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Σπερχειάδας για την διοργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδας, στο Συνεδριακό Κέντρο ¨Αθανάσιος & Μαίρη Ακρίδα¨ του Δήμου μας, με θέμα: ¨ Την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας¨, εντός Σεπτεμβρίου με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.   

Με κάθε τιμή
Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Διέλευση των Υπεραστικών Λεωφορείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 10.06.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ. 4128
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ   
                        Ταχ.  Δ/νση: Αφών Πάππα 2
                       Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                                              Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                               Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                                FAX:  22363  50202

                                                                              
                                                                                         Προς
                                                                                         Ν.Α.Φ
                                                                                         Νομάρχη
                                                                                         κ. Αθανάσιο Χειμάρα
                                                                                        Υψηλάντη 1
                                                                                        Τ.Κ 35100 – ΛΑΜΙΑ
                                                                             Κοιν:   ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδος
                                                                                        Υπ’ όψη
                                                                                        κ. Δημήτριο Χαιρόπουλο
                                                                                        Ταϋγέτου
                                                                                        Τ.Κ 35100 -  ΛΑΜΙΑ

κ. Νομάρχη

Εν όψει έκδοσης σχετικής απόφασης για τον προσδιορισμό της διέλευσης των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδος που κινούνται από την Δυτική Φθιώτιδα προς τον Νέο Σταθμό που ευρίσκεται στην οδό Ταϋγέτου, προτείνουμε η διέλευση να πραγματοποιείται από την οδό Κωνσταντινουπόλεως και όχι από την οδό Κύπρου.
Σ’ όλα τα αστικά κέντρα με μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο και ως εκ τούτου με εκτεταμένη ρύπανση (ήχων και εκπεμπόμενων αέριων ρύπων)δημιουργήθηκαν λεωφορειακές γραμμές, γίνεται καθημερινά αστυνόμευση για την παράνομη κίνηση και στάθμευση άλλων οχημάτων και έτσι μειώθηκε ο χρόνος μετακίνησης από την αφετηρία προς το τέρμα των λεωφορείων, αυξήθηκε το επιβατικό κοινό επ' ωφελεία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και μειώθηκαν οι ρύποι.
Επιπλέον θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψη ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  χρησιμοποιούνται κυρίως  από πολίτες της 3ης ηλικίας  και από  οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες . 


Με κάθε τιμή
Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Μαστογραφικός Έλεγχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Σπερχειάδα 10-5-2010               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ                           


     

                                                                         ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σπερχειάδας φιλοξενεί την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας με την ευγενική χορηγία της Εταιρίας Καλλυντικών AVON από 11 έως και 14 Μαΐου. Ο προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος θα πραγματοποιείται καθημερινά  από 11:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Σπερχειάδας ¨Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα¨.Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Ενιαία Εκδήλωση Καλύβα Στεφανή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 26.04.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ                                     Αριθ, Πρωτ. 2773
Ταχ.  Δ/νση: Αφών Πάππα 2
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202                                                                               
                                                                                          Προς
                                                                                          ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ
                                                                                          Παράρτημα Λαμίας
                                                                                          Καποδιστρίου 5 , 4ος όροφος
                                                                                          35100 – ΛΑΜΙΑ
Σε απάντηση του από 23-4-2010 υποβληθέντος με FAX αιτήματός σας γνωρίζουμε ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την διοργάνωση και πραγματοποίηση της εκδήλωσης στην ¨ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΕΦΑΝΗ¨ για τους παρακάτω λόγους:
α) Πιστεύουμε ότι ένα τόσο σημαντικό γεγονός για την Νεότερη Ιστορία της Ελλάδος που είναι η αφετηρία - η έναρξη του ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών για την ανάκτηση της Ελευθερίας πρέπει να αποκτήσει αίγλη με την συμμετοχή και άλλων φορέων, θεσμικών προσώπων και οργάνων.
β) Είναι γεγονός ότι υπήρξε καθολική συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση του υγιούς στοιχείου της περιόδου εκείνης στηρίζοντας ποικιλοτρόπως τον αγώνα κατά του Φασιστικού Άξονα και
γ) Η θυσία της χαλύβδινης γενιάς του 40 καρτερά ακόμη την ομοψυχία, την ενότητα των κοινωνικών δυνάμεων ιδιαίτερα σήμερα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για την χώρα.
Ας αποτελέσει την φετινή χρονιά ο εορτασμός της επετείου του όρκου των Ελλήνων για την έναρξη του Ένοπλου Αγώνα, την απαρχή για την αναγνώριση της ημέρας αυτής ως Πανελλήνιο γεγονός για να υπάρξει καθολική συμμετοχή πολιτών και φορέων για να τιμήσουμε όχι μόνο τους πρωτεργάτες αλλά και τους ανώνυμους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Αν εσείς όμως εμμένετε για την τέλεση της εκδήλωσης στις 9-5-2010 παρακαλώ όπως επανέλθετε,  εμείς άμεσα θα ανταποκριθούμε και θα σας παρέχουμε όλα εκείνα που αναγράφετε στο από 23-4-2010 αίτημά σας.

Με κάθε τιμή
Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Κατασκευή Καταφυγίου ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σπερχειάδα 20.04.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑσ
ΔΗΜΟΣ  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ                                

                                                                                                             Προς
                                                                                                Το Δημοτικό ΣυμβούλιοΕΙΣΗΓΗΣΗ


Μετά από διαρκή αλληλογραφία και επικοινωνία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για την παραχώρηση Δημόσιας Δασικής γης για την κατασκευή ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ στην θέση ¨ΛΙΜΝΕΣ¨ του Τ.Δ Ανατολής ο Ε.Ο.Τ όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο έγγραφο ζητά να τους γνωρίσουμε τον Φορέα Διαχείρισης του Καταφυγίου.
Είναι γνωστό ότι εν’ όψει της Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οργανισμοί, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες κ.α καταργούνται.
Είναι όμως αυτονόητο ότι ο Νέος Δήμος που θα προκύψει θα έχει εκτός των άλλων ως περιουσιακό στοιχείο και το ακίνητο (έκταση) που θα μας παραχωρήσει το Δασαρχείο στην θέση ¨ΛΙΜΝΕΣ¨ του Τ.Δ Ανατολής.
Προκειμένου να υπάρξει συνέχεια των ενεργειών τόσο από τον Δήμο όσο και από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού παρακαλώ να ληφθεί άμεσα απόφαση που θα γνωστοποιηθεί στο Δασαρχείο και στον Ε.Ο.Τ για τα περαιτέρω.
Προτείνω ο φορέας Διαχείρισης να είναι ο Δήμος.     


Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς