Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σπερχειάδα 23.10.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202

                                                                             Προς
                                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                    Προέδρους & Συμβούλους Τ.Δ
                                                                    Συλλόγους και Φορείς του ΔήμουΑγαπητοί Συνάδελφοι

Από αναλήψεως των καθηκόντων μας μέσα στους στόχους που θέσαμε ήταν και η επίλυ ση προβλημάτων που σε καθημερινή βάση απασχολούν τον πολίτη.
Ένα ζήτημα ήταν και παραμένει η βελτίωση τόσο των υποδομών (κτίρια και μέσα) όσο και η παροχή των υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας. Όμως ενέσκυψε θέμα σχετικό με το ωράριο λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας καθώς και με την ανανέωση της σύμβασης του Αγροτικού Ιατρού του Τ.Δ Μαρμάρων.
Για την ανανέωση της σύμβασης και μάλιστα ενόψει της  θερινής περιόδου από τον Απρί λιο μήνα πραγματοποιήσαμε έγγραφη παρέμβαση.    
Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων στο Δημόσιο τομέα είναι για την χειμερινή περίοδο 07:30 – 15:00 και για την θερινή 07:00 – 14:30 η τήρηση του και εφαρμογή του επαφίεται στους εργαζόμενους και στην Διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ο αριθμός των γιατρών και των εργαζομένων (βοηθητικού προσωπικού) ο εξοπλισμός και η κτιριακή υποδομή (οχήματα, μηχανήματα κ.α) προσδιορίζονται από την σχετική νομοθεσία και για την εξασφάλιση τους μεριμνά η Διοίκηση.  
Η λειτουργία (εξέταση και η συνταγογράφηση) είναι θέματα για τα οποία η Διοίκηση έχει στείλει εγκύκλιο στους γιατρούς και αυτή εφαρμόζουν.
Ήδη το Περιφερειακό Ιατρείο αποπερατώνεται, (το κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος) και πιστεύουμε σύντομα να  ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέσα από τους αρμόδιους φορείς Υγείας.
Σας αποστέλλω και την έγγραφη παρέμβαση υπ’ αρίθμ 8190/8-10-08 για την λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου Σπερχειάδας και παρακαλώ να ενημερώσετε τους συμπολίτες ότι για την λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων αποκλειστική ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτά ( ωράριο λειτουργίας, εξέταση, συνταγογράφηση, επίσκεψη στα χωριά, επίσκε ψη κατ’ οίκον κ.λ.π).
Εμείς ως Δημοτική Αρχή απαιτούμε σεβασμό στους πολίτες, καλύτερες υπηρεσίες υγεί ας και θέλουμε  συνεργασία με τους εργαζόμενους στα Αγροτικά μας Ιατρεία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε να παρεμ βαίνουμε όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου