Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΕΣ 2013

Φίλοι συμπατριώτες ,αγαπητοί αναγνώστες

Διανύουμε τις εορτές των Χριστουγέννων ,της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ας ανταλλάξουμε   ευχές ,ευχές εγκάρδιες , ουσιαστικές και όχι τυπικές. Ευχές που να συνάδουν με το πνεύμα των εορτών.Ευχές που  να αρμόζουν  σε ανθρώπους με Ελληνοχριστιανικές αρχές  ,σε ανθρώπους που γαλουχήθηκαν σε ένα αξιακό σύστημα το οποίο απεμπολήσαμε χάρη της ύλης.
Η Οικογένειά μου και εγώ ,ευχόμαστε από καρδιάς  ας αναγεννηθούμε ώστε, το 2014 να επιστρέ ψουμε  στις αξίες μας  για να αναγεννηθεί η ΕΛΛΑΔΑ. Το Άγιο Πνεύμα ας καθοδηγεί, και ας σκέ πει κάθε συνετό και πιστό σε αυτές τις άυλες αξίες.


Χρόνια Πολλά και Καλά.  Και μια ευχή που λέγαμε την Πρωτοχρονιά ,Σπούρνια από όλα τα καλά.         

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ανάγκη Επικοινωνίας -Αίσθημα ευθύνης


   Φίλοι Συμπατριώτες


   Επέλεξα αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας όχι μόνο να σας ευχαριστήσω για την τιμή και την εμπιστοσύνη ,αλλά και για να παρουσιάσω το έργο  στους φορείς που με ανέδειξαν στην Ομοσπονδία Φθιωτών, και στην Δημοτική Αρχή της γενέτειρας μας.
  Παρέμεινα πιστός στους στόχους που συνυπογράψαμε στις 7  ΙΟΥΝΙΟΥ 2004  με τους εκπροσώπους σας Προέδρους των Εκπολιτιστικών Συλλόγων και συνεχίζω απαρέκκλιτα την προ σπάθεια για την υλοποίηση  τους.
  Τα γραπτά μένουν και θα ήθελα αυστηρή κριτική μεν, αλλά καλοπροαίρετη δε. Η άποψή σας έχει ειδικό βάρος .
  Μέσα από την αλληλοενημέρωση , Εσείς  έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητάς   μου  ‘’γιατί ΔΗΜΟΣ δεν είναι μόνο το ''ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ’’.
 Σε μένα παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσω λάθη ή παραλείψεις και να καταβάλω μεγαλύτερη  προσπάθεια ,τόσο ελέγχοντας την  συμπολίτευση για την νομιμότητα των Διοικητικών & Διαχειριστι  κών Πράξεων, όσο στηρίζοντας  και τις όποιες  προσπάθειες της έχουν  σαν στόχο την επίλυση των διαχρονικών  προβλημάτων.
  Όχι στην στείρα αντιπολίτευση που έχει μόνο σαν αυτοσκοπό φύγετε εσείς,να έρθουμε εμείς.
Τα χρόνια περνάνε προγράμματα και πόροι σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν υφίστανται πάντοτε, κάθε μέρα που περνάει είναι πολύτιμη και είναι χρέος μας όχι μόνο να προτεί νουμε ,αλλά  και να  συμβάλλουμε στην υλοποίηση.

Φίλοι Συμπατριώτες

Έχετε χρόνο; Ενημερωθείτε.H Άποψή σας με ενδιαφέρει. Ας συνθέσουμε θέσεις- απόψεις. Στην πολιτική η αρχή του ενός και αλάνθαστου τελείωσε, απαιτείται συλλογική προσπάθεια για να βγούμε από το τέλμα.

                                                      
                                                      
                                       
             
                                                                 Με κάθε τιμή                                                               Αθανάσιος Ν. ΜαγουλάςΠέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Περισυλλογή,Διαχείρηση,& Απόρριψη νεκρών ζώων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                       Σπερχειάδα 20 -11-2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                  ΠΡΟΣ                                            
Νέα Σελίδα                                                                 Το Δημοτικό Συμβούλιο
                                                                                     
                                                                     
       κ. Δήμαρχε,κ.Συνάδελφοι


   Η πολιτεία σε εφαρμογή  του κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών ,αιγών & προβάτων, που περιέχουν υλικά κινδύνου, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας,Θράκης & Θεσσαλίας θέσπισε συμπληρω ματικά μέτρα εξέδωσε κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
   Σε αυτή εκτός των άλλων προβλέπεται πίστωση για κάθε περιφέρεια 1.000.000.000 ευρώ ανά περιφέρεια ετησίως έχοντας ως αφετηρία τις ως άνω αναγραφόμενες Περιφέρειες.
   Δεν έχει στεγνώσει το μελάνι , αλλά ούτε και ο απόηχος των δυσμενών δημοσιευμάτων για εκτεταμένα κρούσματα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στην Φθιώτιδα καίτοι  είχαν έγκυρα   ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο για τους σχετικούς ελέγχους ,όσο και για την απομάκρυνση και διαχείριση τυχόν νεκρών ζώων.
    Όμως αν δεν διατεθούν πόροι ,αν δεν έχουν οι κτηνοτρόφοι ίση μεταχείριση για την μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων ιδιαίτερα εκείνων που έχουν προσβληθεί από λοιμώδεις   μεταδοτικές ασθένειες με πoιά μέσα και με πoιό τρόπο θα προστατεύσουν  το ζωϊκό τους κεφάλαιο αλλά και την δημόσια υγεία.
   Πρέπει να τεθεί ως έκτακτο θέμα , να ληφθεί σήμερα απόφαση και δυναμικά με κάθε πρόσφο ρο και νόμιμο μέσο να παρέμβουμε σε κάθε αρμόδιο φορέα ,για να διατεθούν άμεσα οι αντί στοιχοι πόροι για την προστασία του ζωϊκού κεφαλαίου και του εισοδήματός των κτηνοτρόφων ,της δημόσιας υγείας ,της τοπικής οικονομίας και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.
    Είναι επιτακτική ανάγκη,να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα δυσμενή και κακόβουλα σχόλια για μη τήρηση των κανονισμών και οδηγιών της Ε.Ε ,που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων μας ιδιαίτερα τώρα που  αυξάνεται η ζήτηση τους στην Διεθνή Αγορά.
   

                                                                                    Ο Δημοτικός Σύμβουλος   


                                                                                   Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς  

Νομιμοποίηση Σταβλικών εγκαταστάσεων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                           Σπερχειάδα  20-11-2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                              Προς
Νέα Σελίδα                                                                      Το Δημοτικό Συμβούλιο
                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Θέμα: Νομιμοποίηση Αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων,αύξηση βοσκοτόπων.

Κύριε Δήμαρχε, κ. Συνάδελφοι
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Σας γνωρίζω ότι  για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης η κυβέρνηση συνέταξε –κατέθεσε και το σώμα της Βουλής ψήφισε τις διατάξεις του Νόμου 4178 ΦΕΚ 174/8 Αυγούστου 2013.
Η παράγραφος 13 του  άρθρου 23 Ειδικές διατάξεις αναφέρεται στις αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις κ.λ.π. και στις προϋποθέσεις νομιμοποίησής τους ,αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση, β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ,γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και δ) Παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Σε άλλες διατάξεις του νόμου αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών κτισμάτων (κατοικιών)  με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ.
Σας είναι γνωστό επίσης ότι χωρίς τις κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις θα ήταν αδύνατη η επιβίωσή τους λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς των πρώτων υλών (ζωοτροφών) καθώς και της εισαγωγής κρεάτων και γάλακτος.
Με την επιβολή φόρων στην ακίνητη περιουσία αλλά και στα ποιμνιοστάσια  οι μικροκαλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι με μικρές κτηνοτροφικές μονάδες που είναι το σύνολο των αγροτοκτηνοτρόφων όχι μόνο στην Δυτική Φθιώτιδα αλλά πανελλαδικά δεν έχουν κανένα περιθώριο επιβίωσης.
Πάντοτε η  περίφημη ραχοκοκκαλιά συνέβαλε τα μέγιστα τόσο σε εθνικούς, και  κοινωνικούς αγώνες,  στην επανεκκίνηση της Εθνικής Οικονομίας μετά από κάθε πόλεμο. όσο και στην εν γένει ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Σήμερα σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση επέστρεψαν πολλοί συμπολίτες μας στο παλαιό μοντέλο ,αυτό της οικιακής οικονομίας προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της πτώχευσης και της περιθωριοποίησης, αλλά και αρκετοί νέοι ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή.
Κατά καιρούς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης αλλά και πρόσφατα κατά την επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια έχει αναφερθεί  στην επιτακτική ανάγκη στήριξης της κοινωνικής μας παραγωγικής τάξης ,αφ'ενός μεν γιατί το έλλειμμα στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο ξεπερνά το 80% λόγω των εισαγωγών και είναι το τρωτό σημείο για την αγροτική μας οικονομία, αφ'ετέρου δε και στην συμβολή μας για την επανεκκίνηση της Εθνικής μας Οικονομίας καθώς τα αγροτοκτηνοτροφικά μας προϊόντα  τελευταία διαρκώς κατακλύζουν της Ευρωπαϊκές και όχι μόνο αγορές.
Στόχος Εθνικός πρέπει να είναι όχι μόνο η διατήρηση των μικρών αυτών μονάδων αλλά και η δημιουργία νέων,  η στήριξη των καλλιεργητών γης είτε στην καλλιέργεια παραδοσιακών προϊόντων,είτε στην παραγωγή νέων ποικιλιών καθώς επίσης και στήριξη κάθε καινοτόμου πρωτοβουλίας που αναπτύσσουν επιχειρήσεις και εξαγωγείς.  
Για την νομιμοποίηση αυτών των μικρών κτηνοτροφικών μονάδων το κόστος ανέρχεται ανάλογα με τα τ.μ από οκτακόσια  (800) ευρώ έως και δύο χιλιάδες( 2.000) ευρώ ποσά που δεν διαθέτουν όχι μόνο για τους ανωτέρω λόγους  αλλά  γιατί είναι δυσανάλογα του ετήσιου εισοδήματός των και επιπλέον γιατί μετέχουν αναλογικά στα φορολογικά βάρη διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία 5ετία.
Καλούμασθε να πάρουμε θέση και να  ζητήσουμε την απαλλαχθούν αυτών των δαπανών καθόσον  είναι ανασταλτικός  παράγοντας στον εκσυγχρονισμό των σταβλικών εγκαταστάσεων (ηλεκτροδότηση).
Ένα άλλο στοιχείο που επιδεινώνει την χειμάζουσα ήδη οικονομική τους κατάσταση είναι η ερμηνεία των εγκυκλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ότι αφορά την καταβολή των ενισχύσεων.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες ισχυρίζονται ότι με βάσει τις εικόνες που έχουν στην διάθεσή τους μέσω δορυφόρου , πολλές από τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκτάσεις του Δήμου Μακρακώμης είναι δασικές  και ως εκ τούτου δεν  προσφέρονται για βοσκή (δεν αναγνωρίζονται ως βοσκότοποι).
Είναι γνωστό πιστεύω ότι: α) μόνο στις αναδασωτέες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η βοσκή για την προστασία των νεόφυτων και β) οι φερόμενες ως δασώδεις ή δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους είναι η καλλιεργούμενη γη που εγκαταλείφθηκε κυρίως λόγω του ολέθριου και καταστρεπτικού εμφυλίου πολέμου, της αστυφιλίας και της μετανάστευσης.
 Αίτημά μας πρέπει να είναι ο αποχαρακτηρισμός  και η παραχώρησή τους σε όσους έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για εκμετάλλευση, διάταξη που πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό κατάθεση νόμο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. που αφορά την ρύθμιση θεμάτων των Οικοδομικών  Συνεταιρισμών.
Παρακαλώ να τεθεί ως  έκτακτο θέμα, να παρθεί απόφαση και να έρθουμε αρωγοί στην διευθέτηση-ρύθμιση των προαναφερομένων θεμάτων.
  
                                                       
                                                             Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                             Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς