Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Νομιμοποίηση Σταβλικών εγκαταστάσεων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                           Σπερχειάδα  20-11-2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                              Προς
Νέα Σελίδα                                                                      Το Δημοτικό Συμβούλιο
                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Θέμα: Νομιμοποίηση Αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων,αύξηση βοσκοτόπων.

Κύριε Δήμαρχε, κ. Συνάδελφοι
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Σας γνωρίζω ότι  για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης η κυβέρνηση συνέταξε –κατέθεσε και το σώμα της Βουλής ψήφισε τις διατάξεις του Νόμου 4178 ΦΕΚ 174/8 Αυγούστου 2013.
Η παράγραφος 13 του  άρθρου 23 Ειδικές διατάξεις αναφέρεται στις αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις κ.λ.π. και στις προϋποθέσεις νομιμοποίησής τους ,αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση, β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ,γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και δ) Παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Σε άλλες διατάξεις του νόμου αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών κτισμάτων (κατοικιών)  με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ.
Σας είναι γνωστό επίσης ότι χωρίς τις κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις θα ήταν αδύνατη η επιβίωσή τους λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς των πρώτων υλών (ζωοτροφών) καθώς και της εισαγωγής κρεάτων και γάλακτος.
Με την επιβολή φόρων στην ακίνητη περιουσία αλλά και στα ποιμνιοστάσια  οι μικροκαλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι με μικρές κτηνοτροφικές μονάδες που είναι το σύνολο των αγροτοκτηνοτρόφων όχι μόνο στην Δυτική Φθιώτιδα αλλά πανελλαδικά δεν έχουν κανένα περιθώριο επιβίωσης.
Πάντοτε η  περίφημη ραχοκοκκαλιά συνέβαλε τα μέγιστα τόσο σε εθνικούς, και  κοινωνικούς αγώνες,  στην επανεκκίνηση της Εθνικής Οικονομίας μετά από κάθε πόλεμο. όσο και στην εν γένει ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Σήμερα σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση επέστρεψαν πολλοί συμπολίτες μας στο παλαιό μοντέλο ,αυτό της οικιακής οικονομίας προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της πτώχευσης και της περιθωριοποίησης, αλλά και αρκετοί νέοι ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή.
Κατά καιρούς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης αλλά και πρόσφατα κατά την επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια έχει αναφερθεί  στην επιτακτική ανάγκη στήριξης της κοινωνικής μας παραγωγικής τάξης ,αφ'ενός μεν γιατί το έλλειμμα στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο ξεπερνά το 80% λόγω των εισαγωγών και είναι το τρωτό σημείο για την αγροτική μας οικονομία, αφ'ετέρου δε και στην συμβολή μας για την επανεκκίνηση της Εθνικής μας Οικονομίας καθώς τα αγροτοκτηνοτροφικά μας προϊόντα  τελευταία διαρκώς κατακλύζουν της Ευρωπαϊκές και όχι μόνο αγορές.
Στόχος Εθνικός πρέπει να είναι όχι μόνο η διατήρηση των μικρών αυτών μονάδων αλλά και η δημιουργία νέων,  η στήριξη των καλλιεργητών γης είτε στην καλλιέργεια παραδοσιακών προϊόντων,είτε στην παραγωγή νέων ποικιλιών καθώς επίσης και στήριξη κάθε καινοτόμου πρωτοβουλίας που αναπτύσσουν επιχειρήσεις και εξαγωγείς.  
Για την νομιμοποίηση αυτών των μικρών κτηνοτροφικών μονάδων το κόστος ανέρχεται ανάλογα με τα τ.μ από οκτακόσια  (800) ευρώ έως και δύο χιλιάδες( 2.000) ευρώ ποσά που δεν διαθέτουν όχι μόνο για τους ανωτέρω λόγους  αλλά  γιατί είναι δυσανάλογα του ετήσιου εισοδήματός των και επιπλέον γιατί μετέχουν αναλογικά στα φορολογικά βάρη διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία 5ετία.
Καλούμασθε να πάρουμε θέση και να  ζητήσουμε την απαλλαχθούν αυτών των δαπανών καθόσον  είναι ανασταλτικός  παράγοντας στον εκσυγχρονισμό των σταβλικών εγκαταστάσεων (ηλεκτροδότηση).
Ένα άλλο στοιχείο που επιδεινώνει την χειμάζουσα ήδη οικονομική τους κατάσταση είναι η ερμηνεία των εγκυκλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ότι αφορά την καταβολή των ενισχύσεων.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες ισχυρίζονται ότι με βάσει τις εικόνες που έχουν στην διάθεσή τους μέσω δορυφόρου , πολλές από τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκτάσεις του Δήμου Μακρακώμης είναι δασικές  και ως εκ τούτου δεν  προσφέρονται για βοσκή (δεν αναγνωρίζονται ως βοσκότοποι).
Είναι γνωστό πιστεύω ότι: α) μόνο στις αναδασωτέες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η βοσκή για την προστασία των νεόφυτων και β) οι φερόμενες ως δασώδεις ή δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους είναι η καλλιεργούμενη γη που εγκαταλείφθηκε κυρίως λόγω του ολέθριου και καταστρεπτικού εμφυλίου πολέμου, της αστυφιλίας και της μετανάστευσης.
 Αίτημά μας πρέπει να είναι ο αποχαρακτηρισμός  και η παραχώρησή τους σε όσους έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για εκμετάλλευση, διάταξη που πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό κατάθεση νόμο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. που αφορά την ρύθμιση θεμάτων των Οικοδομικών  Συνεταιρισμών.
Παρακαλώ να τεθεί ως  έκτακτο θέμα, να παρθεί απόφαση και να έρθουμε αρωγοί στην διευθέτηση-ρύθμιση των προαναφερομένων θεμάτων.
  
                                                       
                                                             Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                             Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς                             
                      
                                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου