Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

ΙΓΜΕ - Φυσικοί πόροι

                                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ.4260 
                     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                   ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ          
                   Αφών ΠΑΠΠΑ 2  Τ.Κ 35003
                       Πληροφορίες: Μαγουλάς Αθανάσιος
                       Τηλ: 6936193355                                                                            
                                                                                                  ΠΡΟΣ
                                                                                              Το Ι.Γ.Μ.Ε
                                                                                              Πρόεδρο
                                                                                              κ. Τσοτρέλη Χαράλαμπο
                                                                                              Γεν. Διευθυντή
                                                                                              κ. Γεωργακόπουλο Αντρέα
                                                                                               Μεσογείων 70
                                                                                               T.K 11527- ΑΘΗΝΑ

                                                                                                                                                                                                                               
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση στο Δήμο των ερευνητικών αποτελεσμάτων για τους φυσικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής μας»

Αξιότιμοι κύριοι

Είναι γνωστό ότι το Ι.Γ.Μ.Ε με τα διάφορα προγράμματα ερεύνης στο παρελθόν έχει μελετήσει και ερευνήσει για την περιοχή του Δήμου μας τους φυσικούς πόρους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 134/2008 απόφαση του, αποφάσισε να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για τους φυσικούς πόρους ήτοι: Γεωθερμίας, ψυχρών-θερμών  μεταλλικών νερών κ.λ.π.
Πρόθεση μας είναι να συντάξουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα συμβάλει μέσω του αγροτοτουρισμού στην οικονομική άνθηση της περιοχής και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την νεολαία μας.
Χωρίς τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορούμε να προβούμε σε προγραμματισμό ανάπτυξης της περιοχής μας καθόσον είναι απαραίτητα για την σύνταξη των μελετών και την ένταξη μας στο 4o Κ.Π.Σ.
Υποβάλλουμε θερμή παράκληση όπως μας χορηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία το δε κόστος των αντιγράφων θα βαρύνει τον Δήμο μας: α) γεωλογικούς χάρτες της περιοχής μας, β) εκθέσεις ερευνών, γ) αποτελέσματα χημικών αναλύσεων και δ) στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που αφορούν ιαματικά νερά, γεωθερμία αέρια κ.λ.π.
Μετά την μελέτη και την αξιολόγηση τους θα ζητήσουμε την επιστημονική σας συμβουλή και την συνεργασία σας.

Σας ευχαριστούμε εκ τον προτέρων

Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

                                                                                

                                                                        Σπερχειάδα 20-05-2008                                                                              ΠΡΟΣ
                                                                      Το Δημοτικό Συμβούλιο  

                                                                                     


                                ΕΙΣΗΓΗΣΗΘέμα: Ένταξη του Δήμου στον Συνδ. Δήμων & Κοιν/των Ιαματικών Πηγών ΕλλάδαςΠροτείνω να εγκρίνεται την ένταξη του Δήμου Σπερχειάδας στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Την ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 755/28-12-83και τις τροποποιήσεις επ’ αυτής σχετικά με την έδρα του Συνδέσμου (ΦΕΚ 468/25-7-85), την αύξηση της ετήσιας εισφοράς των μελών του Συνδέσμου(ΦΕΚ 924/29-12-89), την παράταση διαρκείας και τη διεύρυνση των σκοπών του (ΦΕΚ 265/13-4-94), καθώς και τις νέες αυξήσεις της εισφοράς ΦΕΚ560/8-5-2002, ΦΕΚ Β΄ 631/19-5-2006 και ΦΕΚ 882/14-5-2008 σύμφωνα με το οποίο υπαγόμαστε στην Α΄ κατηγορία εισφορών με ετήσιο ποσό 1.500€.
Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο (σύμφωνα με το άρθρο 246 παραγρ. 4) του Δήμου μας στο Σύνδεσμο τον Αντιδήμαρχο κ. Μαγουλά Αθανάσιο .
Εγγράφει στον προϋπολογισμό του το ποσό των 1.500€ ως δαπάνη για την ετήσια εισφορά στον Σύνδεσμο και αποφασίζει να εγγράψει για την επόμενη τετραετία το ποσό των 6.000€.

Η απόφαση αυτή να σταλεί στην οικεία Περιφέρεια και στον Σύνδεσμο.                                                                Ο Αντιδήμαρχος    
                                                      Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς