Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

ΙΓΜΕ - Φυσικοί πόροι

                                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ.4260 
                     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                   ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ          
                   Αφών ΠΑΠΠΑ 2  Τ.Κ 35003
                       Πληροφορίες: Μαγουλάς Αθανάσιος
                       Τηλ: 6936193355                                                                            
                                                                                                  ΠΡΟΣ
                                                                                              Το Ι.Γ.Μ.Ε
                                                                                              Πρόεδρο
                                                                                              κ. Τσοτρέλη Χαράλαμπο
                                                                                              Γεν. Διευθυντή
                                                                                              κ. Γεωργακόπουλο Αντρέα
                                                                                               Μεσογείων 70
                                                                                               T.K 11527- ΑΘΗΝΑ

                                                                                                                                                                                                                               
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση στο Δήμο των ερευνητικών αποτελεσμάτων για τους φυσικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής μας»

Αξιότιμοι κύριοι

Είναι γνωστό ότι το Ι.Γ.Μ.Ε με τα διάφορα προγράμματα ερεύνης στο παρελθόν έχει μελετήσει και ερευνήσει για την περιοχή του Δήμου μας τους φυσικούς πόρους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 134/2008 απόφαση του, αποφάσισε να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για τους φυσικούς πόρους ήτοι: Γεωθερμίας, ψυχρών-θερμών  μεταλλικών νερών κ.λ.π.
Πρόθεση μας είναι να συντάξουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα συμβάλει μέσω του αγροτοτουρισμού στην οικονομική άνθηση της περιοχής και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την νεολαία μας.
Χωρίς τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορούμε να προβούμε σε προγραμματισμό ανάπτυξης της περιοχής μας καθόσον είναι απαραίτητα για την σύνταξη των μελετών και την ένταξη μας στο 4o Κ.Π.Σ.
Υποβάλλουμε θερμή παράκληση όπως μας χορηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία το δε κόστος των αντιγράφων θα βαρύνει τον Δήμο μας: α) γεωλογικούς χάρτες της περιοχής μας, β) εκθέσεις ερευνών, γ) αποτελέσματα χημικών αναλύσεων και δ) στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που αφορούν ιαματικά νερά, γεωθερμία αέρια κ.λ.π.
Μετά την μελέτη και την αξιολόγηση τους θα ζητήσουμε την επιστημονική σας συμβουλή και την συνεργασία σας.

Σας ευχαριστούμε εκ τον προτέρων

Ο Αντιδήμαρχος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου