Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

                                                                                

                                                                        Σπερχειάδα 20-05-2008                                                                              ΠΡΟΣ
                                                                      Το Δημοτικό Συμβούλιο  

                                                                                     


                                ΕΙΣΗΓΗΣΗΘέμα: Ένταξη του Δήμου στον Συνδ. Δήμων & Κοιν/των Ιαματικών Πηγών ΕλλάδαςΠροτείνω να εγκρίνεται την ένταξη του Δήμου Σπερχειάδας στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Την ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 755/28-12-83και τις τροποποιήσεις επ’ αυτής σχετικά με την έδρα του Συνδέσμου (ΦΕΚ 468/25-7-85), την αύξηση της ετήσιας εισφοράς των μελών του Συνδέσμου(ΦΕΚ 924/29-12-89), την παράταση διαρκείας και τη διεύρυνση των σκοπών του (ΦΕΚ 265/13-4-94), καθώς και τις νέες αυξήσεις της εισφοράς ΦΕΚ560/8-5-2002, ΦΕΚ Β΄ 631/19-5-2006 και ΦΕΚ 882/14-5-2008 σύμφωνα με το οποίο υπαγόμαστε στην Α΄ κατηγορία εισφορών με ετήσιο ποσό 1.500€.
Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο (σύμφωνα με το άρθρο 246 παραγρ. 4) του Δήμου μας στο Σύνδεσμο τον Αντιδήμαρχο κ. Μαγουλά Αθανάσιο .
Εγγράφει στον προϋπολογισμό του το ποσό των 1.500€ ως δαπάνη για την ετήσια εισφορά στον Σύνδεσμο και αποφασίζει να εγγράψει για την επόμενη τετραετία το ποσό των 6.000€.

Η απόφαση αυτή να σταλεί στην οικεία Περιφέρεια και στον Σύνδεσμο.                                                                Ο Αντιδήμαρχος    
                                                      Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς    


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου