Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Εργατικές ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ

                                               Σπερχειάδα 23/03/2011
                                                                                                       
                                                                                     ΠΡΟΣ
                                                                       Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ


  Το 2002 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Π 2α/Γ.Π8491/22/05/2002  κοινή απόφαση των Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοιωνικής Προστασίας με σκοπό, την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Ε.Κ  για την εφαρμογή κοινού στεγαστικού προγράμματος για οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο Σπερχειάδας.
   Το 2004 το σώμα Ορκωτών Εκτιμητών υπολόγισε την αξία της παραρρηθείσας γής και εκτίμησε ότι ανέρχεται στο ποσό των 650.000 ευρώ.
   Το 2005 ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φθιώτιδας πραγματοποίη   σα παρέμβαση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.Πάνο Παναγιωτόπουλο του οποίου η παρέμβαση ήταν άμμεση και καθοριστική ώστε να υλοποιηθεί η ανωτέρω Κ.Υ.Α .
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ με την υπ’ αριθμ. 4/2005 απόφαση του εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για να υπογράψει σχετική σύμβαση ανταλλαγής ακινήτου μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Ε.Κ.
  Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι το Υπουργείο Υγείας μεταβιβάζει στον Ο.Ε.Κ έκταση 22.080 τ.μ στην περιοχή «ΚΑΝΑΛΙΑ» Δήμου Σπερχειάδας και ο Ο.Ε.Κ  θα μεταβιβάσει προς το Υπουργείο 1000 τ.μ αποπερατωμένων κτισμάτων που θα ανεγείρει με δικές του δαπάνες στην έκταση αυτή.
  Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής ο Ο.Ε.Κ μελέτησε οικισμό επί της παραπάνω εκτάσεως που θα αποτελείται από (116) κατοικίες εκ των οποίων υποχρεούται να μεταβιβάσει της (8) συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 1024,40 τ.μ.
 


  Η προσπάθεια συνεχίστηκε από την θέση του Αντιδημάρχου και έτσι στις  
12/12/2007 το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με έκθεση του επαναπροσδιόρισε       την αξία της παραχωρηθείσας γης από το Υπουργείο Υγείας στον Ο.Ε.Κ και εκτίμησε ότι ανέρχεται στο ποσό των 870.000 ευρώ.
  Ο Ο.Ε.Κ ως αντιστάθμισμα θα παραχωρήσει στο  Υπουργείο Υγείας (8) οκτώ τον αριθμό κατοικίες που θα καταλαμβάνουν 1024,40 τ.μ, τύπου μεζονέτας ,στον στοίχο (19) του Ο.Τ Θ 27 και στο στοίχο (20) του Ο.Τ Θ 28.
  Κάθε κατοικία θα περιλαμβάνει (4) κύρια δωμάτια,κουζίνα,wc και λουτρό και θα είναι συνολικής επιφάνειας 128,05 τ.μ.
  Σε κάθε μια από αυτές θα περιλαμβάνεται υπόγειος χώρος αποθήκης με λεβητοστάσιο συνολικής επιφάνειας 50,50 τ.μ.
    Στις 16/05/2008 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.Π2α/ΓΠ38655 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή κοινού στεγαστικού προγράμματος καθώς και η σχέση- σύμβαση του Ο.Ε.Κ και του Υπουργείου Υγείας.
  Ο Δήμος στο διάστημα αυτό διευκόλυνε το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ , έγιναν  δειγματοληπτικές εκσκαφές για να υπολογιστεί το κόστος των χωματουργικών, για να ελεγχθεί το υπέδαφος αν είναι στεγανό,έγιναν τοπογραφι κές και τεχνικές εργασίες και εξασφαλίσαμε επιπλέον πίστωση για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού.
   Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.α Φάνη Πάλλη  Πετραλιά στην έκθεση Λαμίας ανακοίνωσε την κατασκευή των κατοικιών.
   Τέλος Ιουνίου του 2009 ο Ο.Ε.Κ κατάθεσε στην Πολεοδομία Λαμίας τους σχετικούς φακέλους και εγκρίθηκε η άδεια ανέργεσης των κατοικιών.
   Ο Ο.Ε.Κ αναπροσάρμοσε τις τιμές του έργου σύμφωνα με τον νέο νόμο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και επειδή η αξία του έργου υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ  η προκήρυξη της δημοπράτησης θα πρέπει να δημοσιευθεί σε όλες τις χώρες  μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
   Στο διάστημα αυτό προκηρύχθηκαν η Εθνικές Εκλογές του Οκτωβρίου και λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας καμία Διοικητική ή άλλη πράξη μπορούσε να γίνει.
  Μετά την παρέλευση (8) οκτώ και πλέον μηνών ορίστηκε νέα διοίκηση στον Ο.Ε.Κ .
   Το 2010 με έγγραφο μου ενημέρωσα για την καθυστέρηση δημοπράτησης των Εργατικών Κατοικιών  τους Βουλευτές Φθιώτιδας όλων των κομμάτων και τους Γραμματείς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
  Κατατέθηκε αναφορά Βουλευτών στην οποία απάντησε εκ παραδρομής το Υπουργείο Υγείας και όχι το Απασχόλησης που είναι και το καθ΄ ύλη αρμόδιο.
  Πρόσφατα επισκέφθηκα τον Ο.Ε.Κ  έλαβα υπόσχεση ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση και στο διάστημα αυτό θα πρέπει ο Δήμος,το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και ο Ο.Ε.Κ Φθιώτιδας να πραγματοποιή σουν απογραφή αστέγων ή δε Διεύθυνση Πρόνοιας να πραγματοποιήσει απογραφή των απόρων, μονογονεϊκών ή πολυτεκνικών   οικογενειών.
  Τα στοιχεία της απογραφής θα είναι ενδεικτικά και θα προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό των κατοικιών που πρέπει να ανεγερθούν για να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες για στέγαση των δικαιούχων.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ: Η απογραφή να μην περιοριστεί στα στενά Διοικητικά όρια του τ. Δήμου Σπερχειάδας αλλά να επεκταθεί σε όλους τους συνενούμεμενους Ο.Τ.Α που απαρτίζουν τον Νέο Καλλικράτειο Δήμο Μακρακώμης.
                                            Ο Δημοτικός Σύμβουλος


                                          Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Καταγραφή& Προβολή Εκκλησιαστικών Μνημείων

Σπερχειάδα  4 Μαρτίου 201                                                          Προς το
Δημοτικό Συμβούλιο

                                                     
                                 
                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Την Άνοιξη του 2009 είχα εισηγηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση των ναών της περιοχής του τ. Δήμου Σπερχειάδας.
Στην προσπάθειά μας, βρήκαμε σύμμαχο τον Προϊστάμενο της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Γεώργιο Κακκαβά, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και διέθεσε το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, με επικεφαλής την αρχαιολόγο κ. Αλεξία Υφαντή, καθώς ήταν στους στόχους τους μακροπρόθεσμα να πραγματοποιήσουν συστηματική καταγραφή όλων των μνημείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
Καταγράφηκε η αρχιτεκτονική των ναών, ο ζωγραφικός και ο γλυπτός τους διάκοσμος, όπως διαμορφώθηκε και σώζεται ως σήμερα, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, αλλά και σε συνάφεια με τις επιρροές και άλλες, γειτονικές ή όχι, περιοχές (Ήπειρο, Θεσσαλία) ή μεγάλα αστικά κέντρα (Λαμία, Καρπενήσι).
Τα σπουδαία για την ευρύτερη περιοχή αποτελέσματα, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, που διοργανώθηκε από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Νοέμβριο του 2010, με τίτλο στην εισαγωγή: «Γεώργιος Κακαβάς–Νικόλαος Κύρκος–Αλεξία Υφαντή: Η εκκλησιαστική τέχνη στην περιοχή της Σπερχειάδος, από την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους έως την περίοδο του Μεσοπολέμου (1830-1940)».

Επιβάλλεται και προτείνω:

·                     Να πραγματοποιηθεί Ημερίδα στη Σπερχειάδα, με θέμα «Τα Μνημεία και η Τέχνη τους». Πιστεύω ότι ήρθε η σειρά των κατοίκων της περιοχής του Νέου Καλλικράτειου Δήμου, να πληροφορηθούν με λόγια και εικόνες, την ένδοξη πολιτιστική ιστορία και κληρονομιά μας.

·                     Να συνεχιστεί η συνεργασία με την 24η Ε.Β.Α.: α) για την καταγραφή και των άλλων εκκλησιαστικών μνημείων όλων των συνεννούμενων Ο.Τ.Α. που απαρτίζουν το νέο Καλλικράτειο Δήμο Μακρακώμης, για να διευρύνουμε τη γνώση μας για την εξέλιξη της ναοδομίας και  τέχνης αυτής της περιόδου, β) για τη δημιουργία Λευκώματος, με όλα τα ήδη καταγεγραμμένα μνημεία, το οποίο μπορεί να διατεθεί στην Ακαδημία Αθηνών, στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, σε Σχολικές Βιβλιοθήκες και να προσφέρεται, σε ειδικές περιπτώσεις, ως αναμνηστικό.

·                     Να συνεργαστούμε με τα ΕΛ.ΤΑ. για την έκδοση γραμματοσήμων, με ανταποδοτικά οφέλη για τον Δήμο μας.

·                     Να εκτυπωθεί δίφυλλο φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με τα σημαντικότερα μνημεία (κτίσματα, εικόνες κλπ.).


        Το μεράκι και η αγάπη για τον τόπο μας, την πατρίδα μας και τα μνημεία της, δεν φοβάται οικονομικές κρίσεις και άλλα τέτοια, πρέπει και μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι!!!Ο Δημοτικός Σύμβουλος


Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011


Προς το
Δημοτικό Συμβούλιο
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., φορείς, αλλά και απλοί πολίτες, καταδίκασαν την αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια των στυγνών και αδίστακτων κακοποιών, που έστησαν ενέδρα και εκτέλεσαν εν ψυχρώ δύο (2) νέα παιδιά, εργαζόμενους στην ΕΛ.ΑΣ.

Υπηρετούσαν τον θεσμό, στον οποίο η Πολιτεία ανέθεσε την τήρηση της τάξης, της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και τη συνδρομή των Ε.Δ. στη διασφάλιση των εδαφικής ακεραιότητας.

Δύο νέα παιδιά από πολύτεκνες οικογένειες, της δικής μας κοινωνικής τάξης, με όνειρα για τη ζωή, πιστοί στον όρκο τους, έπεσαν θύματα στον καθημερινό ακήρυκτο πόλεμο με το οργανωμένο –και όχι μόνο– έγκλημα.

Θύματα της ίδιας της Πολιτείας, που αντιμετωπίζει, χρόνια τώρα, τους εργαζομένους στην ΕΛ.ΑΣ., ως αναλώσιμα υλικά και μέχρι πρότεινος ως πολίτες β’ κατηγορίας. Χωρίς συνταγματικά δικαιώματα, χωρίς νομική προστασία, εκθέτοντάς τους διαρκώς σε κινδύνους και επιπλέον να τους αποδίδουν και ευθύνες που δεν τους ανήκουν, με αποτέλεσμα συστηματικά να τους περιθωριοποιούν κοινωνικά.

Είναι χρέος μας, αυτά τα παιδιά που έχουν όνειρο ζωής να υπηρετούν, μέσω του θεσμού της έννομης τάξης, την κοινωνία και την πατρίδα, να τους στηρίζουμε όταν ασκούν με ευπρέπεια τα καθήκοντά τους και να τους τιμούμε για το έργο που επιτελούν, γιατί σε καιρούς ειρηνικούς, θυσιάζουν ακόμα και το υπέρτατο αγαθό της ΖΩΗΣ τους, στο βωμό του καθήκοντος.

Προτείνω, ως ελάχιστο φόρο τιμής, να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς
Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Παραλαβή Δήμου -Διαφάνεια

                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                Αθήνα 3 Μαρτίου 2011                                                                                                          
 Αφων Πάππα 2                                               Προς το                                                                                                                                
 Σπερχειάδα Τ.Κ 35003                                           
                                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο                                                 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘέμα: ‘Ελεγχος – Παραλαβή Δήμου – Διαφάνεια


   Καθόλη τη διάρκεια της θητείας μας, έγινε «καλοπροαίρετη κριτική» ή από πολίτες ή την μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση του Δήμου, ή από τον έντυπο Τύπο (τοπικές εφημερίδες) για τον τρόπο διαχείρησης της εξουσίας, για αδιαφάνεια σε διαχειριστικές – οικονομικές και διοικητικές πράξεις.
  Τα ανωτέρω, κυριάρχησαν κατά την προεκλογική πρίοδο και πιστεύω πλέον ακράδαντα ότι ήταν τα θέματα που έκριναν την έκβαση των εκλογών.
  Ο πολίτης έδωσε σαφή εντολή στη νέα Διοίκηση του Δήμου, να πραγματοποιήσει ελέγχους στις διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις μας, να χειρίζεται η ίδια με διαφάνεια το δημόσιο χρήμα και όλες  οι αποφάσεις να γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των πρώην Δήμων,να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.
   Ολοκληρώνεται η διαδικασία παραλαβής του Δήμου και ο πολίτης αναμένει να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου, κυρίως στα παρακάτω θέματα, που αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και κυρίως κριτικής:
(α)    Πόσοι και ποιοί απασχολούνταν στο πρόγραμμα  STAGE και πιό έργο παρείχαν σε καθημε ρινή βάση.
(β)    Ποιά έργα εκτελέστηκαν, πού εκτελέστηκαν, το κόστος αυτών των έργων, ποιά έγιναν   χωρίς την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,πώς και από που προήλθε το οικονομικό άνοιγμα των πρώην Δήμων.
(γ)    Ποιές άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες .
         Για όλα τα ανωτέρω, υπήρξε ανώνυμη καταγγελία και εμείς έχουμε υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά κατά του ανωνύμου καταγγέλοντος.Είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για τα καταγγελόμενα και είναι χρέος σας να παρέχετε στοιχεία,για την αποκατάσταση της τάξης, για να χυθεί άπλετο φώς και για να απονεμηθεί δικαιοσύνη.
  Η χώρα μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από  την μικροπολιτική, την πολιτική  σκοπιμότητας                   από την κοντόσκοπη πολιτική της επανεκλογής, από την ανικανότητα, την αδιαφορία, την διαφθορά και την πολιτική της ιδιοτέλειας.
Ζητώ λοιπόν, να μην αυτοπροταθούν ή να οριστούν στην παραλαβή των έργων τέως Αντιδήμαρχοι ή Δήμαρχοι, που είχαν την ευθύνη παραλαβής των μελετών,ανάθεσης έργων και της διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου.
  Πρώτος ο υπογράφων, που είχε την ευθύνη της παραλαβής των μελετών, δεν επιθυμεί να είναι μέλος αυτών των Επιτροπών και ευελπιστώ ότι κι άλλοι συνάδελφοι θα θελήσουν να διευκολύνουν και να συμβάλλουν στην διαφάνεια, με τη μη συμμετοχή τους στα όργανα αυτά.
   Προτείνω να υλοποιηθεί η κοινή πρόταση του υπογράφοντος και του νυν Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μπήτου, που ήταν και ομόφωνη απόφαση του προηγουμένου Δημοτικού Συμβουλίου,στην οποία αναφέρονται τα εξής:

(α) Κατά την σύνταξη των μελετών, να προσδιορίζεται επ’ακριβώς το σημείο εκτέλεσης του έργου, είτε εντός  είτε εκτός του οικισμού, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος και η παραλαβή και  
(β) Τόσο κατά την εγκατάσταση του εργολάβου, όσο και κατά την παραλαβή του έργου, να είναι παρόντα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.
Γιατί η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να λέει ότι είναι τίμια,αλλά πρέπει και να φαίνεται. 

Ο Δημοτικός ΣύμβουλοςΑθανάσιος Ν.Μαγουλάς

Κυκλοφοριακή Αγωγή

         Δήμος Μακρακώμης    
              Δημοτική Παράταξη                              Νέα Σελίδα                                                                                         
Προς το
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕ  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η


Θέμα:    Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

          Το 1988, μετά από πρόταση του υπογράφοντος, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Απανταχού Κλωνιωτών «Ο Άγιος Παντελεήμων», αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το Κοινοτικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο χωριό μας.
          Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του τότε Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Γίδα, παραχώρησε τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου, για την εκτέλεση του έργου.
Το 1989, η ΕΛΠΑ ανταποκρίνεται στο αίτημά μας και οι μηχανικοί της εκπονούν την πρώτη μελέτη Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, αλλά η Πολιτεία δεν χρηματοδότησε την κατασκευή του έργου, είτε γιατί δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος του προβλήματος, είτε υπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες.
          Το 1996, με πρωτοβουλία του 3ου Ε.Π.Σ. Χαλανδρίου, πραγματοποιήθηκε Εσπερίδα στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρ-νησης, του Πολυτεχνείου, των ασφαλιστικών, κατασκευαστικών και εισαγωγικών εταιρειών, συνδικαλιστικών φορέων κ.ά. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία:
(α)      Οι αιτίες που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα.
(β)      Δημογραφικά
(γ)      Οικονομικά (δαπάνες ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών ταμείων) και
(δ)      Το κοινωνικό πρόβλημα
          Οι αιτίες πολλές: το ακατάλληλο οδικό δίκτυο, η έλλειψη σήμανσης, η κατάσταση των οχημάτων, οι καιρικές συνθήκες, αλλά πάνω απ’ όλα η ψυχική κατά-σταση, η επιπολαιότητα και η ικανότητα του οδηγού, που κατευθύνει το άψυχο μέσο και το μετατρέπει, από μέσο εξυπηρέτησης για την μεταφορά αγαθών και προσώπων, σε φονικό όπλο και μέσο επίδειξης και αυτοκαταστροφής.
          Κάθε χρόνο, αποδεκατίζεται μία κωμόπολη.
Παραθέτω πρόσφατα στοιχεία: Το έτος 2008, έχασαν τη ζωή τους 1.522 άνθρωποι. Το 50,7% δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και κράνος. Οι 258 ήταν πεζοί. Για το 23,1% δεν διαπιστώθηκε αν χρησιμοποιούσαν προστατευτικά μέσα. 570 θάνατοι αποδίδονται σε εκτροπή, πρόσκρουση και ανατροπή των οχημάτων τους. Το έτος 2009, 1.463 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 1.669 τραυματίστηκαν σοβαρά, 16.683 ελαφρά τραυματισμένοι.
Το 1996, η καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θανόντων ή των μονίμων αναπήρων, οι αποζημιώσεις για υλικές ζημίες και η αποκατάσταση βαριά τραυματισμένων, στοίχισε στις ασφαλιστικές εταιρίες 220 δις δραχμές και στα ασφαλιστικά ταμεία 60 δις δραχμές, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία.
          Σε όλα τα ανωτέρω, προστίθεται και ο ανθρώπινος πόνος. Ο πόνος για τα θύματα και τις οικογένειές τους είναι ανυπολόγιστος. Οι συνέπειες, τόσο για τα θύματα που χάνουν τη ζωή τους, όσο και γι’ αυτούς που επιζούν και τις οικογένειές τους, δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμες, αλλά και μακροχρόνιες. Η απώλεια ποιότητας ζωής, οι αναπηρίες που προκύπτουν, αποτελούν μία κατάσταση που προκαλεί συχνά μόνιμη οδύνη σε όλους.
          Για να αμβλυνθούν όλα τα ανωτέρω, η Πολιτεία έπρεπε να εισάγει στην Α/βάθμια Εκπαίδευση το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής και να κατασκευάσει Πάρκα.
Ο τότε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παρίστατο στην Εσπερίδα, δεσμεύτηκε και μετά από δύο έτη, ολοκληρώθηκε η μελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτήθη-κε η κατασκευή Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
            Η προσπάθεια και το όνειρο 9 ετών, έγινε πραγματικότητα.
          Η εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία, η τήρηση του ΚΟΚ από πεζούς και οδηγούς, η επιβολή κυρώσεων στους παραβαίνοντες τις διατάξεις του ΚΟΚ από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, ο επανέλεγχος των οδηγών μετά την εμπλοκή τους σε τροχαίο ατύχημα και η χορήγηση άδειας ικανότητας με τη σύμφωνη γνώμη ψυχιάτρου, η βελτίωση του οδικού δικτύου, η επιβολή κυρώσεων στους φορείς που έχουν την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών στο δημοτικό, επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, με την καταβολή αποζημιώσεων στους παθόντες, είναι βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση του τροχαίου ατυχήματος.
          Το 1896, καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος, λόγω οδικού δυστυχήματος και ο ιατροδικαστής είχε τότε γράψει: «Αυτό δεν πρέπει ποτέ να συμβεί ξανά». Σήμερα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την 9η συχνότερη αιτία θανάτου.
          Καλούμαστε να επιδείξουμε υπευθυνότητα, σύνεση και πολιτική βούληση και να λειτουργήσουμε επιτέλους το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Κλωνί, το οποίο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης των τ. Δήμων Σπερχειάδας, Μακρακώμης, Υπάτης και Αγίου Γεωργίου.
            Είναι χρέος να παιδεύουμε σωστά τα παιδιά μας, είναι υπέρτατο χρέος μας να προστατεύουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και τη ζωή τους από τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και από άλλους κινδύνους που ελοχεύουν.
            Π ρ ο τ ε ί ν ω :
(α)      Να εκπαιδεύσει ο Δήμος μόνιμο υπάλληλο για την λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και
(β)      Να διαθέσει σταδιακά πόρους για την κατασκευή εξέδρας, την κατασκευή χώρου φύλαξης του εξοιπλισμού και άμεσα για την ηλεκτροδότηση του Πάρκου.
Προέχει η ασφάλεια των παιδιών!

Ο Δημοτικός ΣύμβουλοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ

                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ                                           

κ.Πρόεδρε


   Η ελευθερία του τύπου προβλέπεται από το Σύνταγμα δεν μπορεί κάθε φορά να τίθεται σε διαπραγμάτευση σε ποιόν δημοσιογράφο ή πολίτη επιτρέπεται η είσοδος στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όταν αυτές είναι δημόσιες και τις καταγράφει (ήχο ή εικόνα).
   Ο πολίτης μας ψήφισε και θέλει να γνωρίζει ποιά είναι η πολιτική μας άποψη και η θέση μας για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,πως διαχειριζόμαστε την εξουσία, το δημόσιο χρήμα, τι λύσεις προτείνουμε, γι’ αυτό θα πρέπει σ’όλους μας να δίνετε το λόγο και τα πρακτικά να μπαίνουν στην ιστιοσελίδα του Δήμου.
   Αν δεν ήταν ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ του Δημήτρη Καρατζούνη δεν θα γνώριζε κανείς την θέση μου για την διαχείρηση των απορριμάτων.  
Αναφέρατε ότι θα παρέχετε κάθε  διευκόλυνση για  να καλύπτουν τις συνεδριάσεις δημοσιογράφοι που διαθέτουν και επιδεικνύουν στο Προεδρείο ταυτότητα και στα κρατικά και τα αναγνωρισμένα τοπικα Μ.Μ.Ε.
   Έστω υπ’ όψιν έλαχιστα Μ.Μ.Ε  έχουν άδεια λειτουργίας,αλλά λειτουργούν υπό την ανοχή της πολιτείας  και ως εκ τούτου δεν μας παρέχετε η δυνατότητα να κάνουμε διαχωρισμούς.
Όλα μπορούν να καταγράφονται, αν δεν αποδίδονται επακριβώς στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή τα ερτζιανά και παραποιούνται, επειδή τα αδικήματα του Τύπου είναι διαρκή και αυτόφωρα, αρκεί η έγκληση του θιγομένου, για να συλληφθεί και να παραπεμθεί σε δίκη ο αρθρογράφος. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις για να καταστρατηγούνται το Σύνταγμα και οι Νόμοι.
                                  Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.

                                       Ο Δημοτικός Σύμβουλος
                                        Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς