Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Εργατικές ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ

                                               Σπερχειάδα 23/03/2011
                                                                                                       
                                                                                     ΠΡΟΣ
                                                                       Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ


  Το 2002 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Π 2α/Γ.Π8491/22/05/2002  κοινή απόφαση των Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοιωνικής Προστασίας με σκοπό, την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Ε.Κ  για την εφαρμογή κοινού στεγαστικού προγράμματος για οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο Σπερχειάδας.
   Το 2004 το σώμα Ορκωτών Εκτιμητών υπολόγισε την αξία της παραρρηθείσας γής και εκτίμησε ότι ανέρχεται στο ποσό των 650.000 ευρώ.
   Το 2005 ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φθιώτιδας πραγματοποίη   σα παρέμβαση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.Πάνο Παναγιωτόπουλο του οποίου η παρέμβαση ήταν άμμεση και καθοριστική ώστε να υλοποιηθεί η ανωτέρω Κ.Υ.Α .
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ με την υπ’ αριθμ. 4/2005 απόφαση του εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για να υπογράψει σχετική σύμβαση ανταλλαγής ακινήτου μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Ε.Κ.
  Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι το Υπουργείο Υγείας μεταβιβάζει στον Ο.Ε.Κ έκταση 22.080 τ.μ στην περιοχή «ΚΑΝΑΛΙΑ» Δήμου Σπερχειάδας και ο Ο.Ε.Κ  θα μεταβιβάσει προς το Υπουργείο 1000 τ.μ αποπερατωμένων κτισμάτων που θα ανεγείρει με δικές του δαπάνες στην έκταση αυτή.
  Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής ο Ο.Ε.Κ μελέτησε οικισμό επί της παραπάνω εκτάσεως που θα αποτελείται από (116) κατοικίες εκ των οποίων υποχρεούται να μεταβιβάσει της (8) συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 1024,40 τ.μ.
 


  Η προσπάθεια συνεχίστηκε από την θέση του Αντιδημάρχου και έτσι στις  
12/12/2007 το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με έκθεση του επαναπροσδιόρισε       την αξία της παραχωρηθείσας γης από το Υπουργείο Υγείας στον Ο.Ε.Κ και εκτίμησε ότι ανέρχεται στο ποσό των 870.000 ευρώ.
  Ο Ο.Ε.Κ ως αντιστάθμισμα θα παραχωρήσει στο  Υπουργείο Υγείας (8) οκτώ τον αριθμό κατοικίες που θα καταλαμβάνουν 1024,40 τ.μ, τύπου μεζονέτας ,στον στοίχο (19) του Ο.Τ Θ 27 και στο στοίχο (20) του Ο.Τ Θ 28.
  Κάθε κατοικία θα περιλαμβάνει (4) κύρια δωμάτια,κουζίνα,wc και λουτρό και θα είναι συνολικής επιφάνειας 128,05 τ.μ.
  Σε κάθε μια από αυτές θα περιλαμβάνεται υπόγειος χώρος αποθήκης με λεβητοστάσιο συνολικής επιφάνειας 50,50 τ.μ.
    Στις 16/05/2008 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.Π2α/ΓΠ38655 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή κοινού στεγαστικού προγράμματος καθώς και η σχέση- σύμβαση του Ο.Ε.Κ και του Υπουργείου Υγείας.
  Ο Δήμος στο διάστημα αυτό διευκόλυνε το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ , έγιναν  δειγματοληπτικές εκσκαφές για να υπολογιστεί το κόστος των χωματουργικών, για να ελεγχθεί το υπέδαφος αν είναι στεγανό,έγιναν τοπογραφι κές και τεχνικές εργασίες και εξασφαλίσαμε επιπλέον πίστωση για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού.
   Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.α Φάνη Πάλλη  Πετραλιά στην έκθεση Λαμίας ανακοίνωσε την κατασκευή των κατοικιών.
   Τέλος Ιουνίου του 2009 ο Ο.Ε.Κ κατάθεσε στην Πολεοδομία Λαμίας τους σχετικούς φακέλους και εγκρίθηκε η άδεια ανέργεσης των κατοικιών.
   Ο Ο.Ε.Κ αναπροσάρμοσε τις τιμές του έργου σύμφωνα με τον νέο νόμο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και επειδή η αξία του έργου υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ  η προκήρυξη της δημοπράτησης θα πρέπει να δημοσιευθεί σε όλες τις χώρες  μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
   Στο διάστημα αυτό προκηρύχθηκαν η Εθνικές Εκλογές του Οκτωβρίου και λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας καμία Διοικητική ή άλλη πράξη μπορούσε να γίνει.
  Μετά την παρέλευση (8) οκτώ και πλέον μηνών ορίστηκε νέα διοίκηση στον Ο.Ε.Κ .
   Το 2010 με έγγραφο μου ενημέρωσα για την καθυστέρηση δημοπράτησης των Εργατικών Κατοικιών  τους Βουλευτές Φθιώτιδας όλων των κομμάτων και τους Γραμματείς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
  Κατατέθηκε αναφορά Βουλευτών στην οποία απάντησε εκ παραδρομής το Υπουργείο Υγείας και όχι το Απασχόλησης που είναι και το καθ΄ ύλη αρμόδιο.
  Πρόσφατα επισκέφθηκα τον Ο.Ε.Κ  έλαβα υπόσχεση ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση και στο διάστημα αυτό θα πρέπει ο Δήμος,το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και ο Ο.Ε.Κ Φθιώτιδας να πραγματοποιή σουν απογραφή αστέγων ή δε Διεύθυνση Πρόνοιας να πραγματοποιήσει απογραφή των απόρων, μονογονεϊκών ή πολυτεκνικών   οικογενειών.
  Τα στοιχεία της απογραφής θα είναι ενδεικτικά και θα προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό των κατοικιών που πρέπει να ανεγερθούν για να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες για στέγαση των δικαιούχων.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ: Η απογραφή να μην περιοριστεί στα στενά Διοικητικά όρια του τ. Δήμου Σπερχειάδας αλλά να επεκταθεί σε όλους τους συνενούμεμενους Ο.Τ.Α που απαρτίζουν τον Νέο Καλλικράτειο Δήμο Μακρακώμης.
                                            Ο Δημοτικός Σύμβουλος


                                          Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου