Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Παραλαβή Δήμου -Διαφάνεια

                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                Αθήνα 3 Μαρτίου 2011                                                                                                          
 Αφων Πάππα 2                                               Προς το                                                                                                                                
 Σπερχειάδα Τ.Κ 35003                                           
                                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο                                                 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘέμα: ‘Ελεγχος – Παραλαβή Δήμου – Διαφάνεια


   Καθόλη τη διάρκεια της θητείας μας, έγινε «καλοπροαίρετη κριτική» ή από πολίτες ή την μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση του Δήμου, ή από τον έντυπο Τύπο (τοπικές εφημερίδες) για τον τρόπο διαχείρησης της εξουσίας, για αδιαφάνεια σε διαχειριστικές – οικονομικές και διοικητικές πράξεις.
  Τα ανωτέρω, κυριάρχησαν κατά την προεκλογική πρίοδο και πιστεύω πλέον ακράδαντα ότι ήταν τα θέματα που έκριναν την έκβαση των εκλογών.
  Ο πολίτης έδωσε σαφή εντολή στη νέα Διοίκηση του Δήμου, να πραγματοποιήσει ελέγχους στις διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις μας, να χειρίζεται η ίδια με διαφάνεια το δημόσιο χρήμα και όλες  οι αποφάσεις να γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των πρώην Δήμων,να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.
   Ολοκληρώνεται η διαδικασία παραλαβής του Δήμου και ο πολίτης αναμένει να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου, κυρίως στα παρακάτω θέματα, που αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και κυρίως κριτικής:
(α)    Πόσοι και ποιοί απασχολούνταν στο πρόγραμμα  STAGE και πιό έργο παρείχαν σε καθημε ρινή βάση.
(β)    Ποιά έργα εκτελέστηκαν, πού εκτελέστηκαν, το κόστος αυτών των έργων, ποιά έγιναν   χωρίς την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,πώς και από που προήλθε το οικονομικό άνοιγμα των πρώην Δήμων.
(γ)    Ποιές άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες .
         Για όλα τα ανωτέρω, υπήρξε ανώνυμη καταγγελία και εμείς έχουμε υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά κατά του ανωνύμου καταγγέλοντος.Είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για τα καταγγελόμενα και είναι χρέος σας να παρέχετε στοιχεία,για την αποκατάσταση της τάξης, για να χυθεί άπλετο φώς και για να απονεμηθεί δικαιοσύνη.
  Η χώρα μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από  την μικροπολιτική, την πολιτική  σκοπιμότητας                   από την κοντόσκοπη πολιτική της επανεκλογής, από την ανικανότητα, την αδιαφορία, την διαφθορά και την πολιτική της ιδιοτέλειας.
Ζητώ λοιπόν, να μην αυτοπροταθούν ή να οριστούν στην παραλαβή των έργων τέως Αντιδήμαρχοι ή Δήμαρχοι, που είχαν την ευθύνη παραλαβής των μελετών,ανάθεσης έργων και της διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου.
  Πρώτος ο υπογράφων, που είχε την ευθύνη της παραλαβής των μελετών, δεν επιθυμεί να είναι μέλος αυτών των Επιτροπών και ευελπιστώ ότι κι άλλοι συνάδελφοι θα θελήσουν να διευκολύνουν και να συμβάλλουν στην διαφάνεια, με τη μη συμμετοχή τους στα όργανα αυτά.
   Προτείνω να υλοποιηθεί η κοινή πρόταση του υπογράφοντος και του νυν Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μπήτου, που ήταν και ομόφωνη απόφαση του προηγουμένου Δημοτικού Συμβουλίου,στην οποία αναφέρονται τα εξής:

(α) Κατά την σύνταξη των μελετών, να προσδιορίζεται επ’ακριβώς το σημείο εκτέλεσης του έργου, είτε εντός  είτε εκτός του οικισμού, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος και η παραλαβή και  
(β) Τόσο κατά την εγκατάσταση του εργολάβου, όσο και κατά την παραλαβή του έργου, να είναι παρόντα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.
Γιατί η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να λέει ότι είναι τίμια,αλλά πρέπει και να φαίνεται. 

Ο Δημοτικός ΣύμβουλοςΑθανάσιος Ν.Μαγουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου