Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Περισυλλογή,Διαχείρηση,& Απόρριψη νεκρών ζώων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                       Σπερχειάδα 20 -11-2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                  ΠΡΟΣ                                            
Νέα Σελίδα                                                                 Το Δημοτικό Συμβούλιο
                                                                                     
                                                                     
       κ. Δήμαρχε,κ.Συνάδελφοι


   Η πολιτεία σε εφαρμογή  του κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών ,αιγών & προβάτων, που περιέχουν υλικά κινδύνου, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας,Θράκης & Θεσσαλίας θέσπισε συμπληρω ματικά μέτρα εξέδωσε κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
   Σε αυτή εκτός των άλλων προβλέπεται πίστωση για κάθε περιφέρεια 1.000.000.000 ευρώ ανά περιφέρεια ετησίως έχοντας ως αφετηρία τις ως άνω αναγραφόμενες Περιφέρειες.
   Δεν έχει στεγνώσει το μελάνι , αλλά ούτε και ο απόηχος των δυσμενών δημοσιευμάτων για εκτεταμένα κρούσματα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στην Φθιώτιδα καίτοι  είχαν έγκυρα   ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο για τους σχετικούς ελέγχους ,όσο και για την απομάκρυνση και διαχείριση τυχόν νεκρών ζώων.
    Όμως αν δεν διατεθούν πόροι ,αν δεν έχουν οι κτηνοτρόφοι ίση μεταχείριση για την μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων ιδιαίτερα εκείνων που έχουν προσβληθεί από λοιμώδεις   μεταδοτικές ασθένειες με πoιά μέσα και με πoιό τρόπο θα προστατεύσουν  το ζωϊκό τους κεφάλαιο αλλά και την δημόσια υγεία.
   Πρέπει να τεθεί ως έκτακτο θέμα , να ληφθεί σήμερα απόφαση και δυναμικά με κάθε πρόσφο ρο και νόμιμο μέσο να παρέμβουμε σε κάθε αρμόδιο φορέα ,για να διατεθούν άμεσα οι αντί στοιχοι πόροι για την προστασία του ζωϊκού κεφαλαίου και του εισοδήματός των κτηνοτρόφων ,της δημόσιας υγείας ,της τοπικής οικονομίας και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.
    Είναι επιτακτική ανάγκη,να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα δυσμενή και κακόβουλα σχόλια για μη τήρηση των κανονισμών και οδηγιών της Ε.Ε ,που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων μας ιδιαίτερα τώρα που  αυξάνεται η ζήτηση τους στην Διεθνή Αγορά.
   

                                                                                    Ο Δημοτικός Σύμβουλος   


                                                                                   Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου