Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Κτηνοτροφικά ΠΆΡΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                  Σπερχειάδα 01-09-2012
Δημοτική Παράταξη 
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ


   Είναι γνωστό πλέον ότι όχι μόνο διανεμήθηκαν τα κτήματα αλλά δόθηκαν και τίτλοι στους ιδιοκτή τες μετά τον  Αναγκαστικό Αναδασμό  που πραγματοποιήθηκε Δυτικό τμήμα της Βίστριζας με πρωτο βουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα προβλεπόμενα από την μελέτη έργα και επιπλέ ον δεν λήφθηκε μέριμνα με ευθύνη κυρίως του τ. Δήμου Σπερχειάδας για την δημιουργία κτηνοτροφι κων πάρκων καίτοι είχαν την δυνατότητα αυτή.
   Το θέμα είχα θίξει κατ’ επανάληψη κατά την περίοδο 2006- 2010 εις ώτα μη ακουόντων παίρνοντας συνεχώς υποσχέσεις που ποτέ δεν τηρήθηκαν με το πρόσχημα ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. 
   Τον Μάρτιο 2012 επανήλθα και κατέθεσα στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  το σχετικό ΦΕΚ 52, Τεύχος Α΄,12-3-2012’’ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκατα στάσεις και άλλες διατάξεις’’ .
  Στο άρθρο 1 παρ. 2 γίνεται αναφορά για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αφ’ ενός να λυθούν χρόνια προβλήματα και αιτήματα των κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφων για την δημιουργία μόνιμου χώρου εγκατάστασης των ποιμνιοστασίων, αφ’ετέρου να μειωθούν οι δαπάνες του Δήμου για παροχή νερού,ηλεκτροδότησης και πρόσβασης (διάνοιξη, συντήρηση δρό       μων) και επιπλέον να εκμεταλλευθεί τα απορρίμματα.
   Στο άρθρο 1 παρ.2 γίνεται αναφορά για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων (εκεί εντάσσονται και τα ποιμνιοστάσια  που έχουν κατασκευασθεί δυτικά του γηπέδου Καλλιθέας και όχι μόνο).
   Στο άρθρο 13 παρ.5γ αναφέρει ότι κτηνοτροφικές κ.α εγκαταστάσεις που λειτουργούν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας συνεχίζουν την λειτουρ γία τους για μια 3ετία ακόμη .
Στον  παρόντα νόμο αναφέρονται οι όροι και οι προυποθέσεις για την χορήγηση από το Δασαρχείο άδειας λειτουργίας.
 Η Πολιτική του Δήμου και στον τομέα αυτό ήταν και είναι η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος για την ικανοποίηση αποσπασματικά των φίλων και την υφαρπαγή της ψήφου  των ,καίτοι είναι χρέος μας να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και όχι να συνεxίζουμε την μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική που θέλει τον πολίτη υποτελή και εξαρτώμενο από τους κατ' έπάγγελμα πολιτικάντηδες.
  Αυτές οι πολιτικές έφεραν την χώρα σ΄αυτή τη πρωτοφανή κρίση αξιών και τη οικονομική δυσχέ   
ρεια και δυσπραγία, επιβίωσαν και πλούτισαν με αθέμιτο τρόπο οι επαγγελματίες της πολιτικής και καλείται σήμερα ο ΛΑΟΣ να πληρώσει τον λογαριασμό και τις μέχρι σήμερα επιλογές του.
    Για να τελειώνει η ομηρία  των κατ’επάγγελμα κτηνοτρόφων όπου έχει γίνει οριοθέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών και έχει προσδιορισθεί η χρήση της γης, πρέπει άμεσα να εξετασθεί η δυνατότητα και οι προυποθέσεις διάθεσης δημοτικής γης ,για  την δημιουργία Κτηνοτροφικών  Πάρκων ανά Τοπικό Διαμέρισμα, αφ’ένός μεν να μειωθεί το κόστος των προαναφερμένων δικτύων που επιβαρύνει το σύνολο των δημοτών,αφ’έτέρου δε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διαχειρισθούμε τα απόβλητα.                                                                                       Ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                     
                                                                                    Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς                                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου