Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 19.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 10096
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
                        Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
                                Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
                              Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                               Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                               FAX:  22363  50202
                                                                        
                                                                                               ΠΡΟΣ
                                                                                          Το Εθνικό Μετσόβιο
                                                                                          Πολυτεχνείο
                                                                                          Σχολή Ηλεκτρολογίας
                                                                                          & Μηχανικών Υπολογιστών
                                                                                          Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
                                                                                          κ. Ιωάννη Σταθόπουλο
                                                                                          Ηρώων Πολυτεχνείου 9
                                                                                          15780 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ


κ. Καθηγητά

 Την τελευταία 10ετία, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, έχουν αφιερώσει  στους ειδικούς, αρκετό ραδιοτηλεοπτικό χρόνο και εκατοντάδες σελίδες έχουν γραφεί σε ότι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας από  τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είτε αυτά προέρχονται από την χρήση κινητής τηλεφωνίας, είτε από τους πυλώνες, που μεταφέρουν ρεύμα υψηλής τάσης και τους υποσταθμούς της ΔΕΗ που λειτουργούν εντός κατοικημένων περιοχών.    
Είναι έντονο  το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και κοινωνικών φορέων αλλά και  η ανησυχία του συνόλου των πολιτών για τις συνέπειες της υγείας από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Σας γνωρίζουμε ότι εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου μας διέρχονται πυλώνες μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης και στις παρυφές της πόλης  λειτουργεί υποσταθμός της ΔΕΗ.
Η Ε.Ε  έχει αποφασίσει και έχει προσδιορίσει τα όρια εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Παρακαλούμε όπως μας προσδιορίσετε τους όρους για την σύναψη σχετικής σύμβασης για την μέτρηση της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους προαναφερόμενους παράγοντες.           
Με κάθε τιμή
Ο ΑντιδήμαρχοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου