Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Α.Π.Θ Μελέτες Φράγματος ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 01.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                Αριθ. Πρωτ. :
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202                                                                        Προς
                                                                        Α. Π. Θ
                                                                        Σχολή Δασολογίας & Φυσικού 
                                                                        Περιβάλλοντος
                                                                        Εργαστήριο Διευθέτησης
                                                                        Ορεινών Υδάτων
                                                                        Καθηγητή
                                                                        κ. Παυλίδη Θεοφάνη
                                                                        54655- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
                                                                    


                                                                                                                                                                                                     
κ. Καθηγητά
Η επιστημονική κοινότητα από μακρού έχει κρούσει των κώδωνα για την επικείμενη μεταβολή των κλιματολογικών αλλαγών, για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων, για την λήψη δραστικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.
Σας είναι γνωστό ότι στα Διοικητικά όρια του Δήμου διέρχονται οι ποταμοί Σπερχειού και Ινάχου (ΒΙΣΤΡΙΖΑ) μεταφέροντας κατά την διάρκεια κυρίως του χειμώνα τεράστιες ποσότητες νερού που χύνονται στο Μαλιακό κόλπο.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα η διαχείριση αυτών των υδάτων δεν ήταν ούτε στις προτεραιότητες της κεντρικής εξουσίας αλλά ούτε στις προτεραιότητες Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού.
Παρακαλώ όπως έχουμε την δική σας οικονομική πρόταση συνεργασίας για τις κατωτέρω προκαταρτικές μελέτες και για ότι άλλο κατά την γνώμη σας απαιτείται για τη κατασκευή φράγματος στον ΙΝΑΧΟ (ΒΙΣΤΡΙΖΑ):
α) Μελέτη υδροδυναμικού δυναμικού
β) Γεωλογική έρευνα
γ) Εδαφοτεχνική έρευνα
δ) Υδραυλική μελέτη
ε) Στατιστική μελέτη
στ) Περιβαλλοντική μελέτη
η) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                                        Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

                                              


       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου