Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Καστρόρραχη και Ελληνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 17.12.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 10028
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ  
                        Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
                        Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                                               Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
                               Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
                               FAX:  22363  50202


                                                                                          Προς
                                                                                          Το Δασαρχείο Σπερχειάδας
                                                                                          Δασάρχη
                                                                                          κ. Ξηρογιάνη Αθανάσιο
                                                                            ΚΟΙΝ:   Ι.Δ΄ Εφορία Προϊστορικών & 
                                                                                          Κλασσικών Αρχαιοτήτων
                                                                                          

κ. Δασάρχα

Ο Δήμος  προτίθεται να αναθέσει στο Ε.Μ.Π τις παρακάτω εργασίες:
α) Αεροφωτογράφηση
β) Μαγνητική διασκόπηση και
γ) Τοπογραφική αποτύπωση
των αρχαιολογικών χώρων Καστρόρραχης και Ελληνικών των Τ.Δ Παλαιοβράχας και Φτέρης αντίστοιχα υπό την εποπτεία της ΙΔ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Σας επισυνάπτω φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. 8213/16-12-2008 εγγράφου και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου