Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα Τράπεζα Αίματος

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                      Σπερχειάδα 23-09 2011                                       
Δημοτική Παρατάξη                                                 Προς                                   
 Νέα Σελίδα                                             Το  Δημοτικό Συμβούλιο


                                                 ΕΙΣΗΓΗΣΗ


   ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως αντιδήμαρχος το 2007, με απώτερο σκοπό την    κατοχύρωση και διασφάλιση του αιμοδότη μέλους της Τράπεζας Αίματος του Δήμου,  συνέταξα και      κατέθεσα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο καταστατικό λειτουργίας.  Μέχρι τότε η διαχείριση    του αίματος γίνονταν από μονοπρόσωπο όργανο.
   Η όχι χρηστή και συνετή διαχείριση του αποθεματικού της τράπεζας, δημιούργησε εντάσεις και                ενστάσεις και τέλος απαξίωση, ίσως του πιο σημαντικού κοινωνικού φορέα και της πιο θεάρεστης          πράξης κοινωνικής αλληλεγγύης, συμπαράστασης και προσφορά ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Στα άρθρα του προβλέπεται α) πενταμελής διοίκηση που ορίζεται από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η διάρκεια της θητείας αυτής  β) καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αιμοδοτών αλλά και ο τρόπος χορήγησης του αίματος και γ)άλλες λεπτομέρειες που ρυθμίζουν την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου.
    ΠΡΟΤΕΙΝΩ:α) την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να γίνει μια τράπεζα που θα καλύπτει της         ανάγκες όλων των πολιτών του Νέου Δήμου Μακρακώμης και να  συμπεριληφθούν σε αυτή οι              εθελοντές αιμοδότες όλων των Ο.Τ.Α που συνενώθηκαν και αποτελούν τον υφιστάμενο Δήμο και β)     στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με ημερίδα και έντυπο υλικό για την συμμετοχή τους στην τράπε      ζα αίματος. Τα όποια συμφέροντα διαχρονικά διαιρούσαν τις κοινωνίες,τους ανθρώπους,οι πράξεις          αλληλεγγύης.ανιδιοτελούς  προσφοράς και αλτρουισμού,οι αξίες και τα ιδανικά ήταν τα στοιχεία              εκείνα που ένωναν και ενώνουν τους ανθρώπους και τους ωθούν στην υλοποίηση και επίτευξη κοινών     στόχων.
                    10΄ λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο μας αρκούν για να σωθεί μια ΖΩΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου