Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Έκθεση Αρχαιολογικής Συλλογής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σπερχειάδα 23.10.2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                Αριθ. Πρωτ. 8523
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ  
Ταχ.  Δ/νση: Σπερχειάδα Φθιώτιδας
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202
                                                               Προς
                                                              Την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών &  
                                                               Κλασσικών Αρχαιοτήτων
                                                              Δ/ντρια
                                                              κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία - Φωτεινή
                                                              Κάστρο Λαμίας
                                                              35100 - ΛΑΜΙΑ
                                                 ΚΟΙΝ:   24η  Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
                                                              κ. Γεωργιο Κακαβά
                                                              ΌΘωνος 75
                                                              35100- ΛΑΜΙΑ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
    

ΘΕΜΑ: «Δωρεά παραχώρηση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
                      Σπερχειάδας»

Με την υπ’ αρίθμ. 41/2008  απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σπερχειάδας σας παραχώρησε το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σπερχειάδας.
Κατά την επίσκεψή μας εκεί στις αρχές Οκτωβρίου παρουσία του υπαλλήλου σας κ. Τσέλου Δημητρίου διαπιστώσαμε ότι α) ο εν λόγω χώρος αποτελεί χώρο αποθήκευσης οστράκων προερχόμενα από ανασκαφές αρμοδιότητας σας από όλο το Νομό Φθιώτιδας που έχουν τοποθετηθεί σε ράφια ΝΤΕΞΙΟΝ εντός πλαστικών κιβωτίων και β) υφίσταται συλλογή ψηφιδωτών (ρωμαϊκών, βυζαντινών κ.α) συντηρημένων και τοποθετημένων σε στατό.
Στους στόχους της Δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση του τόσο καλαίσθητου κτιρίου της βιβλιοθήκης σε εκθεσιακό χώρο των ευρημάτων της περιοχής (αρχαίων, βυζαντινών ή νεότερων) και η λειτουργία του σε καθημερινή βάση έτσι ώστε  και  επισκεψιμότητα να υπάρχει και το κτίριο να συντηρείται από την φθορά του χρόνου.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε α) αν θα κινήσετε διαδικασίες σύστασης Αρχαιολογικής Συλλογής στην έδρα μας, β) αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς επίσης αν βρίσκεστε σε συνεννόηση με την 24η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τα συντηρημένα ψηφιδωτά αρμοδιότητας της και γ) αν προτίθεσθε να  εντάξετε στο ΕΣΠΑ δραστηριότητες σχετικές με την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας όπως ανασκαφές κ.α


Με κάθε τιμή

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου