Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Μείωση Αντικειμενικών Αξιών.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                         
Δημοτική Πράταξη
 Νέα Σελίδα                                                                 Σπερχειάδα 30-03-2012

                                                                                      Προς
                                                                                      Τον Πρόεδρο Δ.Σ
                                                                                       κ. ΦΑΡΡΗ Αθανάσιο   
                                                                                       Για το Δημ. Συμβούλιο


                                                           ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                
                         
                                                  
Θέμα: Μείωση Αντικειμενικών Αξιών.
     
ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Α. Η πολιτεία με αποκλειστικό σκοπό να εισπράττει φόρους από κάθε είδους μεταβιβάσεις των ακινήτων  αγοραπωλησίες , κληρονομιές , γονικές παροχές κ.α με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41ατου Ν.1249/1982 και 14 του Ν.1473/1984 από 1/1/2011  καθόρισε τιμές εκκίνησης και συντελεστές που αυξομειώνονται και προσδιορίζουν την φορολογητέα αξία των ακινήτων.
  Έχοντας υπό όψη:
 1) τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής ,όπως οι συνθήκες περιβάλλοντος και θέας ,εξυπηρέτηση υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π), εμπορικότητα δρόμων πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).
 2) Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα ,κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π) πρόσοψη(σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π) , όροφος, επιφάνεια παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα πυρκαγιά απαλλοτρίωση κ.λ.π), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π).
Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του ,που αποδεικνύεται από τον τίτλο κτήσης η την οικοδομική άδεια.
 Με  απόφαση του, ο Υπουργός Οικονομικών, επέκτεινε τις παραπάνω διατάξεις για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός 4.489 οικισμών μεταξύ των άλλων νομών της χώρας και στην Φθιώτιδα από 1/1/2011.
 Στο νόμο αναφέρεται ότι κάθε 2ετια θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.  
Β. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού στις 13-02-2012 απαντώντας  σε ερώτησή μου ‘’από που αντλεί ο Δήμος στοιχεία  για τα τετραγωνικά μέτρα των φωτιζόμενων επιφανειών’’ ο υπεύθυνος της Οικονομικής Υπηρεσίας μου απάντησε ότι ‘’είναι κατά δήλωση των ιδιοκτητών των ακινήτων’’.  
  Στο άρθρο 261, παράγραφο 3 του Ν.3852/2011 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης αναφέρει ότι οι Δήμοι δύνανται να ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία και το εισόδημα των υπόχρεων εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας.
 Γ. Στο  άρθρο 259 του ανωτέρου νόμου προβλέπονται Κ.Α.Π (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων) οι οποίοι προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προυπολογισμού.
α) το φόρο εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
 β) το φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
 γ) το φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.
  Στο άρθρο 260 του ιδίου Νόμου στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι:‘’ για την έκδοση των αποφάσεων που αφορά των καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 του Υπουργού Οικονομικών και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ,στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.

 ΠΡΟΤΑΣΗ
 Προτείνω να συσταθεί άμεσα επιτροπή από τεχνοκράτες οι οποίοι θα συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση της Δυτικής Φθιώτιδας έλλειψη υποδομών,απομόνωση, υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προιόντων,ανεργία κ.α) την οικονομική δυσπραγία των δημοτών και τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών τόσο στην ανάπτυξη της περιοχής,όσο και στην μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
 Τα στοιχεία αυτά να παρουσιασθούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας ,του τύπου, κοινωνικών φορέων κ.λ.π  και να διαβιβασθούν σε όλα τα κόμματα και τις κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να ασκηθεί πολιτική πίεση ώστε να μειωθούν οι τιμές και οι  συντελεστές προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών και να ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, κληρονομίας κ.λ.π.
 Σε περίπτωση που συναντήσουμε την αδιαλλαξία των υπευθύνων να επιλέξουμε διάφορες μορφές αγώνα μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός.
 Ο πολίτης μας εξέλεξε για να προτείνουμε, να διεκδικούμε, να παράγουμε πολιτική, να πρωταγωνιστούμε, να αντιστεκόμασθε, να μην συρόμασθε από πολιτικές όταν θίγονται τα συμφέροντά του και αυτό σας καλώ να κάνουμε και επί του προκειμένου.
 Στόχος μας η βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α να είναι μέσω της εκμετάλευσης των φυσικών πόρων και των άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η κάθε περιοχή.

                                
  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου