Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Κινητές Μονάδες Υγείας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                    Σπερχειάδα  22-02-2014
Δημοτική Παράταξη                                                Προς τον
Νέα Σελίδα                                                              Δήμαρχο
                                                                                 κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιο




κ. Δήμαρχε


Σας γνωρίζω ότι στον  Νόμο  4238/17/02/2014, Φ.Ε.Κ 38, Τεύχος Α' ,που αφορά  το Πρωτοβάθμιο Δίκτυο  Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ),Αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ  και λοιπές διατάξεις  στο άρθρο 28 ‘’Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας’’ αναφέρει ότι :
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και  ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και κάθε άλλου, κατά περίπτωση , συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να λειτουργούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας , ως μονάδες των Δ.Υ.ΠΕ. ή  των  Νοσοκομεί   ων σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας.
Οι μονάδες αυτές μπορεί να εξυπηρετούν περιοχές ευθύνης πέραν των διοικητικών ορίων του ενός νομού και πέραν της μίας Υγειονομικής Περιφέρειας.
Είναι δέσμευση Πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακών παραγόντων ότι στα όρια των Δήμων θα λειτουργεί υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον Πολυδύναμο Ιατρείο .
Για να αισθάνονται ασφαλής κυρίως οι συνταξιούχοι και τα παιδιά και η διαμονή  τους στην γενέτειρα να είναι  πολύμηνη  σε όλο τον Δήμο και κυρίως σε χωριά που δεν πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια  του ΚΤΕΛ ,βασική προϋπόθεση είναι να παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες υγείας. Η παραμονή τους θα ενισχύσει περαιτέρω  την  τοπική οικονομία.
Επικουρικά  στην λειτουργία του Πολυιατρείου, δύναται να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα της Τηλε iατρικής  από τους Αγροτικούς γιατρούς , να έχουμε την υποστήριξη των  προαναφερομένων  Μονάδων  καθώς κ.α όπως το πρόγραμμα  Βοήθεια στο Σπίτι.
Προτείνω άμεσα να αποστείλετε έγγραφο στον  αρμόδιο Υπουργό Υγείας  στο οποίο να παραθέτετε στοιχεία όπως , την μορφολογία του εδάφους, το ακατάλληλο οδικό δίκτυο, την μη ύπαρξη συγκοινωνιακών μέσων, την μη ύπαρξη ιατρών καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, το χαμηλό εισόδημα ,τον μέσο όρο ηλικίας των κατοίκων κ.λ.π στοιχεία που επιβάλλουν  την έκδοση Κ.Υ.Α για την διάθεση των υφισταμένων κινητών μονάδων υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
Απ’ ότι γνωρίζω η υποχρέωση να παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες εντός της Περιφέρειας  Θεσσαλίας λήγει την 01-01-2015 και με βάσει τον νόμο απαιτείται μόνο πολιτική Βούληση.
                               

                                                                       Ο Δημοτικός Σύμβουλος



                                                                       Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς


                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου