Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Eιδικό ΧωροταξικόΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα    24.  04.  2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ         ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                Αριθ. Πρωτ. : 3033    
ΔΗΜΟΣ      ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ  
Ταχ.  Δ/νση: Γρηγ. Μπαλτσάκη 4
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200
FAX:  22363  50202
                                                                                Προς  :     
Το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης

Υπουργό

κ. Μαρκόπουλο Κων/νο 
Τσόχα 7
Τ. Κ. 11521- Αθήνα
Κοιν :
Διεύθυνση
Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αμαλίας 12
Τ. Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ


     
       ΘΕΜΑ :  «Ένταξη του Ορεινού όγκου (ΟΞΥΑ – ΓΟΥΛΙΝΑ) και των ιαματικών πηγών του Δήμου μας, στο Ειδικό Χωροταξικό Τουριστικής Ανάπτυξης».

       Αξιότιμε κ. Υπουργέ
       Στην Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εφαρμογής του ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό εκτός των άλλων γίνεται αναφορά    α) στην προώθηση  της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και β) τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό.
Ο Δήμος μας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των περιοχών που έχουν τα περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Είναι κατ’ εξοχή ορεινός. Τα ¾ της έκτασης του καλύπτονται από δάση και κατά το ¼ είναι πεδινός και ημιορεινός. Ένα τμήμα της πεδινής του περιοχής περιλαμβάνεται στις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA 2000).
Είναι πλούσιος σε υδάτινους πόρους (ψυχρά και θερμά μεταλλικά νερά), σε χλωρίδα και πανίδα, σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και η βάση της οικονομίας του είναι η παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών παραδοσιακών προϊόντων.
Περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και τοπίο Αλπικό που χρήζει σεβασμού και προστασίας.
Στους στόχους μας είναι οι ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης και κυρίως εκείνες που είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που συντάξαμε και ήδη έχει εγκριθεί από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν συμπεριληφθεί τα έργα εκείνα που θα αποτελέσουν την βάση για την τουριστική ανάπτυξη.
Λόγω των κλιματικών συνθηκών (κλίμα ξηρό) που επικρατούν στα όρη ΟΞΥΑ και ΓΟΥΛΙΝΑ παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας και άλλων μονάδων υγείας, για αθλητικά κέντρα, για την ανάπτυξη του τουρισμού φύσης, για αθλητικές δραστηριότητες του ορεινού χώρου.
Επίσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ήδη έχει συνταχθεί μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.
Στο Δήμο μας υπάρχουν επτά (7) τον αριθμό θειούχες ιαματικές πηγές που το 2005 πραγματοποιήθηκε υδροληψία από το Ι.Γ.Μ.Ε και το Χημείο του Κράτους προέβη στην ανάλυση και τα αποτελέσματα είναι στην διάθεση κάθε φορέα.
Η μία εξ αυτών ευρίσκεται στο Τ.Δ. Παλαιοβράχας έχει αναγνωρισθεί από τον Ε.Ο.Τ και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι εν λόγω πηγές εφόσον προστατευθούν, χαρακτηρισθούν, αξιοποιηθούν και προβληθούν μπορούν να αποτελέσουν κέντρα για ιαματικό και θεραπευτικό τουρισμό.
Οι ανωτέρω δράσεις θα επιφέρουν ασήμαντες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, την χλωρίδα, την πανίδα, των πληθυσμό, την υγεία, τα ύδατα, το τοπίο και τους κλιματικούς παράγοντες.
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στη σχετική μελέτη τα όρη ΟΞΥΑΣ με υψόμετρο 1922μ. και ΓΟΥΛΙΝΑ με υψόμετρο 1459μ.που ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και συνδέουν τα ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ με τον ΤΥΜΦΡΗΣΤΟ καθώς και τις ιαματικές πηγές μας για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.Με τιμή

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ν  ΜΑΓΟΥΛΑΣ
    

 

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου