Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2006

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ημερίδα 21-1-2006
Προτάσεις για την Τοπική Ανάπτυξη


Π ρ ό γ ρ α μ μ α


09.45                   Π ρ ο σ έ λ ε υ σ η

10.00 – 10.15      Έναρξη – Χαιρετισμοί

10.15 – 10.45      «Η αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών ως Επιχειρηματι-
κή Δραστηριότητα, στα πλαίσια της Νέας ΚΑΠ και της
4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013».

Εισηγητής:   κ. Ιωάννης ΠΑΝΑΓΟΣ
                   Γεωπόνος-Στατιστικολόγος
                   Περιβαλλοντολόγος-Περιφερειολόγος MSc
                   Σύμβουλος Ανάπτυξης Ποιότητας

10.45 – 11.15      «Διαχείριση πλημμυρικών υδάτων Βίστριζας-Σπερχειού
                             και παραποτάμων της περιοχής»

                             Εισηγητής:   Δρ. Θεοφάνης ΠΑΥΛΙΔΗΣ
                                                Επίκουρος Καθητής Α.Π.Θ. 


11.15 – 11.45      Δ ι ά λ ε ι μ μ α  –  Κ α φ έ ς


11.45 – 12.10       «Εθελοντές Πυροσβέστες – Αναδασωτές»

                             Εισηγητής:   κ. Νικόλαος ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
                                                Αρχηγός Εθελοντικού
                                                Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας

12.15 – 13.15      Συζήτηση – Παρατηρήσεις – Απόψεις

13.30                                Ανακοίνωση των Συμπερασμάτων

13.45                   Λήξη εργασιών Ημερίδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου