Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Παιδικές Εξοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σπερχειάδα 19.04.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. : 2547
ΔΗΜΟΣ  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
Ταχ.  Δ/νση:  Αφών Πάππα 2
Ταχ.Κώδικας: 35003 Σπερχειάδα                                                                                         
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Μαγουλάς
 Τηλέφωνα: 22363 50200 - 6936193355      
FAX:  22363  50202
                                                                                                                                             Προς
                                                                                  
                                                                                  

Αγαπητέ γονέα

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διαθέτει στο Σούνιο Αττικής Παιδικές Εξοχές οι οποίες θα λειτουργήσουν για το έτος 2010 κατά τις παρακάτω κατασκηνωτικές περιόδους:
1.      Από 21 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου
(μικτή αγοριών – κοριτσιών ηλικίας 7-12 χρονών)
2.      Από 9 Ιουλίου μέχρι 26 Ιουλίου
(μικτή αγοριών – κοριτσιών ηλικίας 7-12 χρονών)
3.      Από 26 Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου
(αγοριών ηλικίας 13-15 χρονών)
4.      Από 13 Αυγούστου μέχρι 30 Αυγούστου
(κοριτσιών ηλικίας 13-15 χρονών)
Οι κατασκηνώσεις και εφέτος θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ εκτός των εξόδων μετακίνησης από τον τόπο διαμονής των μέχρι την Αθήνα που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.
Τα παιδιά θα συνοδεύονται από Υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Η ηλικία του παιδιού θα βεβαιώνεται με Πιστοποιητικό Γέννησης.
Γνωμάτευση Γιατρού
Βεβαίωση από το Τοπικό Διαμέρισμα, τον Αγροτικό ή Δασικό Συνεταιρισμό ή Σύλλογο που ανήκουν οι γονείς ότι πράγματι αυτοί είναι αγρότες , (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λ.π).
Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ατομικό βιβλιάριο υγείας το οποίο θα παραδίδεται στον Αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρηση του στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.
Από 2 έως 20 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει η περίοδος των οικογενειών με παραχώρηση των εγκαταστάσεων για φιλοξενία χωρίς καμία επιβάρυνση εφ’ όσον θα υπάρξει ενδιαφέρον.
Στις κατασκηνώσεις θα απασχοληθούν ως ομαδάρχες παιδιά ηλικίας 16-18 και κοινοτάρχες παιδιά ηλικίας 19-24 ετών που είναι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών ή Γυμναστικής Ακαδημίας ή άλλων Σχολών ή έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων ή παλιοί κατασκηνωτές που έχουν διακριθεί για τις ικανότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων.
Για την επιλογή ομαδαρχών – κοινοταρχών, απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας ή Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο που θα εμποδίζει την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης. Σημειώνεται ότι για την ψυχική ασθένεια αρκεί και η γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού.
Για τις δυο(2) περιόδους, ήτοι την πρώτη (21/6 – 9/7), και την δεύτερη (9/7 -26/7) θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ομαδαρχών – κοινοταρχών από κορίτσια και αγόρια, ενώ για την τρίτη περίοδο (26/7 -13/8) μόνο από αγόρια και για την τέταρτη περίοδο (13/8 – 30/8) μόνο για κορίτσια.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός Λεκακανοπεδίου Αττικής, θα κατατίθενται μόνο  στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.
Η μεταφορά των κατασκηνωτών και στελεχών γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με πούλμαν που μισθώνονται από αυτό, μόνο από το Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου (Αχαρνών 2 – ΑΘΗΝΑ) μέχρι την κατασκήνωση στο  Σούνιο και επιστροφή τους στο Υπουργείο.
Η εκκίνηση των πούλμαν θα γίνεται ώρα 7:00π.μ, την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους (κατασκηνωτές και στελέχη) μαζί με τ’ άλλα δικαιολογητικά ως εξής:
Οι αγρότες και οι υπάλληλοι των περιφερειακών μονάδων, στις πλησιέστερες Υπηρεσίες του αγροτικού τομέα ( Νομαρχία –Περιφέρεια –Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων) του τόπου που κατοικούν. Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο και την αποστολή  τους 30ημέρες πριν από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, στο Γραφείο Κατασκηνώσεων του Υπουργείου (Μενάνδρου 22, Γραφ. 213) π.χ οι αιτήσεις της 1ης περιόδου θα φθάσουν στο ανωτέρω Γραφείο το αργότερο μέχρι την 21/5/2010.
Αιτήσεις που θα φθάσουν αργότερα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα γίνουν δεκτές. 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε υπόδειγμα αιτήσεων συμμετοχής κατασκηνωτών (παιδιών ή γονιών) και στελεχών που πρέπει να συμπληρώσετε και να τα καταθέσετε μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά έγκαιρα στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χατήρα Ιωάννη οδός Αφών Πάππα 15 - Σπερχειάδα.
Τηλ:22360 43215     


Ο ΑντιδήμαρχοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου