Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2005

Δ.Σ Αναπτυξιακής

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Κολοκοτρώνη 44 – Αθήνα – Τ.Κ. 10560
Τηλ. Προέδρου:       6936-193355
Τηλ. Γραμματέα:     6934-304137
Fax: 210-3234627                                                                


Aθήνα, 30 Ιουνίου 2005

Αρ. Πρωτ.  195

Π ρ ο ς
Τ α    Μ έ λ η


Αγαπητοί Συμπατριώτες


Σας γνωρίζουμε ότι έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός Συλλόγων που απαιτείται για την σύσταση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των νομίμων εκπροσώπων των Συλλόγων και συστήθηκε η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με σκοπό να καταθέσει το Καταστατικό στο Πρωτοδικείο για έγκριση.

Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή,εξελέγησαν μετά από πρόταση του Προέδρου της  Ομοσπο   νδίας, ομόφωνα οι παρακάτω:

·                     Κωνσταντίνος Αρβανίτης
·                     Νικόλαος Παπανικολάου
·                     Γεώργιος Καμάρας
·                     Δημήτριος Στεργίου
·                     Δημήτριος Μαργαρίτης
·                     Κωνσταντίνος Βαρσαμάς

Παρακαλούμε να προσκομίσετε άμεσα το ποσό των 250,00 ευρώ, για τους εξής λόγους:

(α)      20,00 ευρώ για την εγγραφή-συνδρομή στην Ομοσπονδία για το έτος 2005.
(β)      30,00 ευρώ για την κατάθεση του Καταστατικού και
(γ)      200,00 ευρώ για το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.Με εξαιρετική τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑθαν. Ν. Μαγουλάς
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚωνσταντίνος Αθ. Βαρσαμάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου