Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2005

Ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού- Γραμμένη Οξυά

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Κολοκοτρώνη 44 – Αθήνα – Τ.Κ. 10560
Τηλ. Προέδρου:       6936-193355
Τηλ. Γραμματέα:     6934-304137
Fax: 210-3234627                                                                

Aθήνα, 8 Ιουνίου 2005
Αρ. Πρωτ.  191

Π ρ ο ς :

1.-       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
            κ. Προκόπη Παυλόπουλο
2.-       ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
          κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη
3.-       Υφυπουργό Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών
          κ. Χρήστο Φώλια
4.-       Υφυπουργό Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών
          κ. Αδάμ Ρεγκούζα
5.-       Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
          κ. Κωνσταντίνο Έξαρχο
6.-       Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
          κ. Παναγιώτη Καββαδά
7.-       Νομάρχες
          κ.κ. Αθαν. Χειμάρα και Δημ. Σταμάτη
Κοινοποίηση:
8.-       Δήμους: Σπερχειάδας, Αποδοτίας
Βαρδουσίων και Δομνίστας
9.-       Ομοσπονδία Συλλόγων Δυτικής Δωρίδας
10.-    Ομοσπονδία Συλλόγων Ν. Ευρυτανίας


Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

Για την εκδήλωση της όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και της παραμο-νής των κατοίκων στην Περιφέρεια, προκειμένου να ενασχοληθούν ιδιαίτερα με τον Αγροτουρισμό, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν υποδομές (οδικό δίκτυο-συγκοινωνίες, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, τηλεπικοινωνίες, Χ.Υ.Τ.Α., απαραίτητη προβολή), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, Α/βάθμια υγεία και παιδεία.

Έχει παρέλθει διάστημα εννέα (9) μηνών από την λήξη τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας και στην χρονική εκείνη στιγμή ο Πρωθυπουργός κ. Κώ-στας Καραμανλής έδωσε σαφέστατη, ρητή εντολή προς όλα τα μέλη της Κυβέρ-νησης: «Τακτοποιήστε άμεσα τις όποιες οικονομικές εκκρεμότητες υφίστα-νται με τα έργα του ΑΘΗΝΑ 2004» και πρόσθεσε: «Η ανάπτυξη της Περιφέ-ρειας είναι η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και διέρχεται μέσα από την ταχεία κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων [αποπεράτωση Π.Α.Θ.Ε. (πέταλο Μαλλιακού, Τέμπη κλπ.), ένταξη μελετών και δημοπράτηση Ιονίας Οδού Ε65, Αντιρρίου-Θερμοπυλών, Λαμία, Καρπενησίου-Αγρινίου-Ιονίας Οδού (για τον τε-λευταίο άξονα είναι προσωπική δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού κατά την προεκλο-γική επίσκεψή του στην Λαμία) από τους σιδηροδρομικούς άξονες, αλλά και από το οδικό δίκτυο, που θα βγάλει από την απομόνωση τον ορεινό όγκο».


Είναι δεδομένο ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι εκτός προγράμματος του Δ’ Κ.Π.Σ., για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να υλοποιηθεί η εντολή του Πρωθυπουργού, αλλά και οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης, απαιτείται να υπάρξει άμεσα: (α) για τα μικρά έργα ειδικό πρόγραμμα και μέσω των Δημοσίων Επενδύσεων να κατασκευασθούν και (β) τα μεγάλα έργα να γίνουν με αυτοχρηματοδότηση.

Δύο από τους οδικούς άξονες που θα βγάλουν από την απομόνωση τον ορεινό όγκο και θα συνδέσουν τέσσερις Νομού: Φθιώτιδας-Φωκίδας-Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανί-ας, είναι ο επαρχιακός δρόμος Γαρδικίου-Γραμμένης Οξυάς, μήκους 28 χλμ. και Πουγκακίων-Ανατολική Πρόσβαση Εισόδου Σήραγγας Τυμφρηστού, μήκους 10,8 χλμ., που είναι δασικός και προέχει ο χαρακτηρισμός σε επαρχιακό άμεσα, γιατί έτσι το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, για τον οποίο η Νομαρχία έχει εκπονήσει δύο μελέτες: (α) Αναγνωριστική-Υδρογεωλογική και (β) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι:
(α)      Για τον οδικό άξονα Σπερχειάδας-Γαρδικίου και Γραμμένης Οξυάς, έχουν εκπο-νηθεί μελέτες από πιστώσεις του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, όπως αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
(β)      Για την σύνδεση Πουγκακίων-Σήραγγα Τυμφρηστού έχει εκπονηθεί ιδιωτική μελέτη, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1141/Δα/15-3-79 απόφαση της 2ης ΔΥΔΕ Λάρισσας.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Στα Π.Ε.Π. 2005 – Μέτρο 1.11., έχει ενταχθεί ένα τμήμα του Άξονα Σπερχειάδας-Γαρδικίων, από Κουτσούφλιανη-Παραλλαγής Καναλίων. Άμεσα όμως πρέπει: (α) να συνταχθεί μελέτη από Φτελιά έως και το Γαρδίκι και (β) να ενταχθεί στα Π.Ε.Π.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και κατ’ απαίτηση όλων των φορέων και των πολιτών, οι οδικοί άξονες δεν πρέπει να διέρχονται εντός κατοικημένων περιοχών (πόλεων, κωμωπόλεων, δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών), για τους παρακάτω λόγους: (α) ασφάλειας των κατοίκων, (β) περιβαλλοντικούς (ηχορύπανση, εκπεμπό-μενοι ρύποι), (γ) Διατήρησης της φυσιογνωμίας των χωριών, (δ) Εξοικονόμησης χρόνου και (ε) χωροταξικούς (επέκταση οικισμών, ανάπτυξη επιχειρήσεων).

Η Κυβέρνηση έχει πάρει ρητή λαϊκή εντολή στις 7 Μαρτίου 2004 να πετύχει, η επιτυχία και η αξιοπιστία είναι συνάρτηση λόγων και έργων. Μετουσιώστε το Πρόγραμμα σε έργο, γιατί και Άξιοι είστε και Αξίες πρεσβεύετε.


Με εξαιρετική τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑθαν. Ν. Μαγουλάς
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚωνσταντίνος Αθ. Βαρσαμάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου