Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Σχολική Βιβλιοθήκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Σπερχειάδα 2-4-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ              Αριθμ. Πρωτ.2598
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                  ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ          
                  Αφών ΠΑΠΠΑ 2-Τ.Κ 35003                                                                              
       

                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                 Την
                                                                                 Πρόεδρο Οργανισμού Παιδικών
                                                                                 και Εφηβικών Σχολικών
                                                                                 Βιβλιοθηκών 
                                                                                 κ. Αλεξία ΈΒΕΡΤ
                                                                                 Λιοσίων 22
                                                                                 Τ.Κ. 10438 – Αθήνα
Αξιότιμη κ. Πρόεδρος

Σας γνωρίζουμε ότι στο Σχολικό συγκρότημα που στεγάζονται το Λύκειο και το Γυμνάσιο στην έδρα του Δήμου μας λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη.
α) Η Σ.Β. η οποία καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας (μαθητών – εκπαιδευτικών) αλλά και τις ανάγκες της ευρύτερης τοπικής κοινότητας μέσω των δανεισμών που πραγματοποιούνται από τους γονείς των μαθητών από παλιούς μαθητές και τωρινούς φοιτητές καθώς και από άλλους συμπολίτες μας.
β) Η ανανέωση και η συμπλήρωση της έντυπης Συλλογής αποτελεί αναμφισβήτητη αναγκαιό τητα  αλλά ωστόσο καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη ανανέωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της βιβλιοθήκης που είναι παρωχημένος και παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα που δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν.
Σας υποβάλλω πληροφοριακό σημείωμα προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουρ γίας  της.    


Με κάθε τιμή

Ο ΑντιδήμαρχοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου