Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2005

Aναδασμοί Παλαιοβράχας&Φτέρης


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Κολοκοτρώνη 44 – Αθήνα – Τ.Κ. 10560
Τηλ. Προέδρου:       6936-193355
Τηλ. Γραμματέα:     6934-304137
Fax: 210-3210178                                                    

Aθήνα, 21 Νοεμβρίου 2005

Αρ. Πρωτ. 238


Προς την
Νομαρχία Φθιώτιδας
Υπ’ όψιν κ. Χριστοδούλου Νικολάου


Κοιν.:  -  Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
κ. Κων/νο Έξαρχο
           Νομάρχη Φθιώτιδας
                  κ. Αθανάσιο Χειμάρα
            -    Αντινομάρχες
               κ. Παναγιώτη Ρίζο
                  κ. Περικλή Καραΐσκο


Αξιότιμοι κύριοι


Επανερχόμαστε στην με αριθ.πρωτ. 2 από 9/2/2005 επιστολή μας, με θέμα ένταξη του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοβράχας στο πρόγραμμα των αναδασμών για την τετραετία 2005-2008.

Για τους λόγους που αναφέρονται, τόσο στο έγγραφό μας όσο και στην από 7/12/ 2004 επιστολή του Διαμερισματικού Συμβουλίου Παλαιοβράχας, επιβάλλεται άμεσα να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση απόφασης Νομάρχη για διενέργεια αναδασμού).

Επίσης, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει αποπερατωθεί ο αναδασμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Φτέρης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των κατοίκων της συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής.

Γνωρίζουμε τις αντικειμενικής αδυναμίες (έλλειψη προσωπικού και πιστώσεων), γι’ αυτό αποστείλαμε την υπ’ αριθ.πρωτ. 223/17-10-2005 επιστολή μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά σας.

Στα Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, στο Μέτρο 003: Αναδασμοί-Παράλληλα Έργα, στον προϋπολογισμό εμφαίνεται ποσό 11.131.728,00 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα να επιλυθεί οριστικά το θέμα του αναδασμού σε όλο το Δυτικό τμήμα του δυτικού τμήματος της Βίστριζας, της Παλαιοβράχας και της Φτέρης, του Τμήματος των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κλωνίου και Ροδωνιάς, που δεν συμπεριελήφθηκαν καίτοι αρδευόταν από την Βίστριζα και, τέλος, των Δήμων Μακρακώμης και της Υπάτης.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχετε την βούληση, αλλά και ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε όλα τα αναφερόμενα έγγραφα.Με εξαιρετική τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθαν. Ν. Μαγουλάς
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Αθ. Βαρσαμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου