Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Αιολικά Πάρκα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                             Σπερχειάδα 20-02-2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                             Προς
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ                                                              
                                                                                         Τοπικά Συμβούλια &
                                                                                         Πολιτιστικούς  Συλλόγους
                                                                                          Κυριακοχωρίου,Γαρδικίου,
                                                                                          Μεγάλης Κάψης
.
Αγαπητοί Συμπατριώτες
                                                                                                                                                                         
   Σας γνωρίζω ότι στις 08-12-2011 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους των  έργων α) ’Εγκατάσταση δύο (2) Μικρών Ανεμογεννητριών ισχύος 50kw εκάστη  της εταιρείας ‘’ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε’’ που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δημόσια έκταση στη θέση ‘’ΡΟΥΜΑΝΙ’’ κτηματικής περιφερειας  Κυριακοχωρίου  ΑΔΑ 45657ΛΗ-ΖΩΙ και στην θέση  ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ  της κτηματικής περιφέρειας  Γαρδικίου  ΑΔΑ 45657 ΛΗ 366.β)’’Εγκατάσταση δύο (2) Μικρών  Ανεμογεννητριών ισχύος 50 kw εκάστη της εταιρείας  ‘’SOLERGA  O.E’που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δημόσια έκταση στη θέση’’ ΡΟΥΜΑΝΙ ‘’ της κτηματικής περιφέρειας  Κυριακοχωρίου  ΑΔΑ 45657 ΛΗ 12Α και  ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  κτηματικής περιφέρειας  Μεγάλης Κάψης  ΑΔΑ 45657 ΛΗ ΟΔΤ.
  Όταν δόθηκε για δημόσια διαβούλευση ο Νόμος του κ.Σουφλιά Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΄΄Γενικό Χωραταξικό - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας’’ που υπερψηφίστηκε στη Βουλή και  σήμερα είναι νόμος του κράτους,  το τότε Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Σπερχειάδας με ψήφους (20) κατά και ( 1) υπέρ  απέριψε το σχέδιο νόμου διότι συμπεριελάμβανε όλο τον ορεινό όγκο στις επιλεγμένες  περιοχές  για την δημιουργία  αιολικών πάρκων και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και ζήτησε την εξαίρεσή της περιοχής διότι είχε και έχει τις προυποθέσεις να αναπτύξει με ήπιες μορφές  τουρισμού τον ορεινό όγκο (Δυτικά Βαρδούσια, Σαράνταινα, Γουλινάς).
   Στην τοποθέτησή μου είχα αναφερθεί και τονίσει  ιδιαίτερα  ότι  σε περίπτωση κατά την οποία  το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε απέριπτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να θέσει ο Δήμος προυποθέσεις  σε ότι αφορά την δημιουργία Αιολικών Πάρκων στην διοικητική του περιφέρεια τις οποίες και παραθέτω.
  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Η μεταφορά των ελίκων να πραγματοποιείται με αερομεταφορά για να μην γίνονται μεγάλες  παρεμβάσεις σε δασικές η δασώδεις περιοχές , β) οι ανεμογεννήτριες  να τοποθετούνται  μακράν του υδροφόρου ορίζοντα γ) τα προιόντα της εκσκαφής να μεταφέρονται εκεί που θα υποδεικνύουν το Δασαρχείο και  οι Οικολογικές Οργανώσεις για να μην αλλοιώνεται το ανάγλυφο της περιοχής δ) να μειωθεί στον υπό κατάθεση και ψήφιση νόμο ο αριθμός ανεμογεννητριών  στην περιοχή ε) η μεταφορά της ενέργειας προς τον υποσταθμό να γίνεται υπόγεια και όχι υπέργεια για να αποφεύγονται πυρκαγιές από ηλεκτρικούς σπινθήρες και περαιτέρω καταστροφές του περιβάλλοντος από την διάνοιξη μεγάλων αντιπυρικών ζωνών ασφαλείας  στ) τα αντισταθμιστικά  οφέλη να δίνονται κυρίως στα τοπικά διαμερίσματα  στις κτηματικές περιφέρειες των οποίων τοποθετούνται οι ανεμογεννήτριες   ζ) το προσωπικό φύλαξης ,συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών  να προέρχεται από την περιφέρεια του Δήμου και η)  να απομακρύνονται όλες οι ανεμογεννήτριες  που τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης και στην θέση τους να τοποθετούνται νέες ,θ) η Δ.Ε.Η να εκσυγχονίσει το δίκτυό της στην Δυτική Φθιώτιδα και ι) η πολιτεία να δώσει προτεραιότητα και να εγκρίνει τις άδειες  των μικροεπενδυτών ώστε να ενισχυθεί το εισόδημά τους που διαρκώς φθίνει.
   Η περιοχή μας πρέπει να συμμετάσχει στην παραγωγή ενέργειας και μέσω αυτής στην πράσινη ανάπτυξη αλλά να επιλέξει  η Αυτοδιοίκηση  τις Ανανεώσιμες Πηγές που θα αξιοποιήσει.
   Όταν όμως οι αιρετοί θέτουν ως προτεραιότητα την επανεκλογή τους και διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα για την εξυπηρέτηση της κομματικής  τους  πελατείας για έργα βιτρίνας και όχι για τέτοιου είδους επενδύσεις , τότε θα αρκούμαστε στα ψιχία ως ο φτωχός ΛΑΖΑΡΟΣ και αντί της ανάπτυξης και  της προόδου –στασιμότητα, αντί εσόδων από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ανόδου του βιοτικού επιπέδου των πολιτών ,επιβολή άμεσων και έμεσων φόρων και ένδεια για να είναι ο Δήμος βιώσιμος.
  Θα παραμένουμε θεατές της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας από ιδιώτες και θα εισπράτουμε  μόνο τα αντισταθμιστικά οφέλη που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία η θα επενδύσουμε στην παραγωγή ενέργειας  έστω και μέσω Σ .Δ. Ι. Τ εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο και το νερό;(Φωτεινό παράδειγμα Αυτοδιοικητικού Παράγοντα ο Κοινοτάρχης της ΑΝΑΒΡΑΣ Μαγνησίας).


                                                                        Με φιλικούς  χαιρετισμούς 
    
                                                                             Ο Δημοτικός Σύμβουλος


                                                                             Αθανάσιος Ν.Μαγουλάς     

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου